Indywidualizacja procesu nauczania
Wpisał: K.Stobnicki   
02.10.2012.   "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Realizowany był w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca 2012 r. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kapital_ludzki_logo efs

   Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I-III. Wsparcie obejmuje organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, a także doposażenie placówek w pomoce i sprzęt.

 

   W Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich projektem objęci zostali wszyscy uczniowie klas I-III, poprzez następujące formy wsparcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne.


Zmieniony ( 02.10.2012. )