Dolnośląska e-Szkoła
Wpisał: K.Stobnicki   
27.09.2012.
logo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 W ramach Projektu szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt:
Pracownia interaktywna mini:

- 1 tablica interaktywna,
- 1 projektor krótkiej projekcji,
- 1 podstawę jezdną do tablicy interaktywnej,
- 1 system szybkiej odpowiedzi,
- 1 komputer przenośny;
Pracownia komputerowa:

- 13 komputerów przenośnych,
- 1 szafa mobilna do przechowywania komputerów przenośnych,
-  urządzenie sieci bezprzewodowej;
5 komputerów przenośnych dla nauczycieli


Kolejnym etapem będzie  systematyczne wdrażanie do pracy otrzymanego sprzętu i stosowanie technik informatycznych w edukacji uczniów naszej szkoły.


 nazwa_projektu_z_logo_szkoly_str  
>>>>  Informacje o projekcie <<<<
(rezultat twardy)

prezentacja projektu: >>> tutaj <<<
Zmieniony ( 02.10.2012. )