Projekty zewnętrzne
Wpisał: K.Stobnicki   
27.09.2012.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH


Centrum Informacji Multimedialnej

 men_110x36efs_logo
Pracownie komputerowe

men_110x36 efs_logo
Dolnośląska e-Szkoła

 e_szkola_logominiportall
Sprzęt komputerowy kontynuacja projektu Dolnośląska e-Szkoła

 logo_efs_prog_reg_um_kl
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych


 efs_logokapital_ludzki_logo

Zmieniony ( 02.10.2012. )