Informacje dotyczące obiadów szkolnych
Wpisał: K.Stobnicki   
12.09.2019.
SP


Informacje dotyczące obiadów szkolnych
wrzesień 2019
>>> więcej <<<


Informacja dotycząca płatności za obiady w miesiącu wrześniu b.r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wr
(dotyczy klas 1-8)


 
Uprzejmie prosimy o uregulowanie płatności za miesiąc wrzesień b.r. (do dnia 15.IX),
na poniższy rachunek bankowy nadany przez Urząd Gminy.

(Nie dotyczy osób, które już dokonały wpłat za m-c IX).

89 9575 0004 0000 1137 2000 0070

Kwota: 6,5zł x ilość dni we wrześniu
w październiku otrzymają Państwo tabelę opłat

Natomiast od miesiąca października b.r. zgodnie z informacją z Urzędu Gminy, każdej rodzinie (również tej, która w zeszłym roku zapisała dziecko na obiady) zostanie nadany nowy indywidualny numer konta na rok szkolny 2019/2020 r. Zostanie on przekazany na początku października b.r.
Zmieniony ( 12.09.2019. )