Informacja dla rodziców przyszłych kl 1 - oświadczenie
Wpisał: J Lewandowska   
12.04.2019.
men

Informacja dla Rodziców przyszłych klas pierwszych Szkoły Podstawowej im.UNICEF
w Bielanach Wr.
kwiecień 2019

>>> więcej <<<  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwraca się z prośbą do rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych o wypełnienie oświadczenia, potwierdzającego wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej, w roku szkolnym 2019/2020.
Niniejszy dokument należy złożyć do dnia 22 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły.


Zmieniony ( 12.04.2019. )