Informacja dla rodziców - 8 kwietnia 2019
Wpisał: K.Stobnicki   
03.04.2019.
men

 
Informacje dotyczące strajku nauczycieli
8 kwietnia 2019

>>> więcej <<<Bielany Wr., dn. 3.04.2019 r.

SZANOWNI PAŃSTWO,
w związku z ogólnokrajową akcją strajkową nauczycieli informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nie będzie zapewniona  opieka nad dziećmi w Przedszkolu Samorządowym w Bielanach Wr. oraz nie odbędą się zajęcia w Szkole Podstawowej.
  Informuję, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wynikającego z przepisów prawa ( dla dzieci do 8 roku życia, druk z-15).
  O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej zostaną Państwo poinformowani przez stronę internetową szkoły i w tradycyjny sposób przez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych.
  Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, aby w dniach 10, 11, 12.04. b.r. odbył się egzamin gimnazjalny OKE, natomiast w dniach  15, 16, 17.04 b.r. , odbył się  egzamin ósmoklasisty.

  JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z ZAPLANOWANYM GRAFIKIEM DODATKOWE ZAJĘCIA  Z DZIEĆMI PROWADZONE  PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE.

Zmieniony ( 04.04.2019. )