Program Stypendialny Gminy Kobierzyce 2019
Wpisał: K.Stobnicki   
20.03.2019.
Kobierzyce

Program Stypendialny Gminy Kobierzyce
marzec 2019
>>> więcej <<<


 
mapka_z_logo_szkol_108_176
 
Program Stypendialny Gminy Kobierzyce - marzec 2019

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. w związku z pismem z Urzędu Gminy Kobierzyce, informuje o możliwości udziału w „Programie Stypendialnym Gminy Kobierzyce”, skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.                                      
W maju b.r. zostanie podana informacja o terminie składania wniosków.


Zmieniony ( 20.03.2019. )