Konferencja nauczycieli bibliotekarzy Gminy Kobierzyce
Wpisał: biblioteka   
19.01.2019.
biblioteka.jpg


Konferencja nauczycieli bibliotekarzy
Gminy Kobierzyce
10 stycznia 2018
>>> więcej <<<Konferencja nauczycieli bibliotekarzy Gminy Kobierzyce!


  W styczniu zeszłego roku nauczyciele-bibliotekarze z różnych szkół naszej gminy widzieli się w Bielanach Wrocławskich po raz pierwszy. Było to inauguracyjne spotkanie zespołu nauczycieli, na którym omawialiśmy swój warsztat pracy, wymienialiśmy się doświadczeniami, rozmawialiśmy na temat współpracy, a co najważniejsze poznaliśmy się bliżej. 10 stycznia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich spotkaliśmy się, tym razem już na I Konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy Gminy Kobierzyce i sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Tematem przewodnim było czytelnictwo dzieci i młodzieży, a w szczególności nowoczesne metody pracy z książką i czytelnikiem. Konferencję otworzyła p. dyr. Beata Ćwiek życząc zebranym owocnych obrad i zachęcając do kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości. Uczestnicy wysłuchali 4 prelekcji zaproszonych gości. O kształtowaniu kultury czytelniczej i niekonwencjonalnych metodach promocji czytelnictwa mówiła p. dr Halina Rusińska-Giertych wykładowca Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Lidia Zyga pracownik WCDN, a jednocześnie koordynator akcji „Cały Wrocław czyta”, podzieliła się swoimi szesnastoletnim doświadczeniem prowadzenia tego projektu oraz sposobami promowania książek i czytania. O kreatywnych metodach pracy współczesnego bibliotekarza z książką i użytkownikami biblioteki opowiadała p. Beata Malentowicz, pracownik Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Ostatnia z prezentacji prowadzona przez p. Joannę Parę pracownika szkolnej biblioteki dotyczyła omówienia badań nad stanem czytelnictwa w szkołach Gminy Kobierzyce. Wyniki jednoznacznie pokazały, jak istotną rolę dla uczniów spełnia biblioteka szkolna. Tematyka, którą poruszaliśmy w czasie wystąpień pomogła nam poszerzyć wiedzę bibliotekoznawczą dotyczącą czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz  sposobów zachęcania naszych podopiecznych do sięgania po książkę, bo przecież wszystkim bibliotekarzom najbardziej na tym zależy. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom konferencji na wprowadzenie bardziej urozmaiconych metod pracy z czytelnikiem w swoich bibliotekach. Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy przebiegało w miłej atmosferze, było pracowicie i kreatywnie. Uczestnicy konferencji zgodzili się co do tego, że czytanie służy nie tylko komunikacji, ale również edukacji, rozrywce, poszerza nasze horyzonty i pobudza wyobraźnię. Wszyscy wyrazili chęć kontynuowania podobnych spotkań i wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. Już teraz widać, że współpraca i skoordynowanie działań wszystkich bibliotekarzy daje więcej możliwości działań na rzecz promowania czytelnictwa w naszej gminie.
Joanna Para

1.
DSC08438.JPG
2.
DSC08439.JPG
3.
DSC08443.JPG
4.
DSC08445.JPG
5.
DSC08446.JPG
6.
DSC08451.JPG
7.
DSC08452.JPG
8.
DSC08455.JPG
 
 
 
Zmieniony ( 19.01.2019. )