Pasowanie pierwszoklasistów 2018
Wpisał: K.Stobnicki   
08.11.2018.
SP

SP
Pasowanie pierwszoklasistów
 
październik 2018
>>> więcej <<<Pasowanie na ucznia

  finał projektu:
„Wkraczamy w świat ucznia”


  Uroczystość Pasowania na ucznia była finałem projektu „Wkraczamy w świat ucznia”, który przeprowadzony był w klasach pierwszych we wrześniu i październiku. Podczas realizacji projektu uczniowie poznali prawa i obowiązki ucznia, ceremoniał szkoły, zasady bezpiecznego poruszania się po budynku szkolnym i  jego otoczeniu, kolegów z klasy, korytarza i sektora oraz pracowników szkoły, rozpoczęli wyrabianie nawyku systematycznej nauki w domu, zrozumieli potrzebę szanowania książek i przyborów szkolnych. Nauczyli się rozsądnie pakować tornister (kontrolując jego wagę), właściwie zachować się podczas lekcji i przerw. Poznali zdrowe produkty żywnościowe. Wiedzą jak samodzielnie korzystać z szatni i toalety, znają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wykazują się pomysłowością i inwencją twórczą podczas wykonywania prac plastyczno–technicznych. W trakcie uroczystości uczniowie przedstawili inscenizacje pod tytułem „Podróż do czterech krain” udowodniając dobrej wróżce, że kochają swój kraj i swoich rodziców, potrafią pisać czytać liczyć oraz tańczyć i śpiewać. Dzieci przepięknie się zaprezentowały. Wykazały się odpowiedzialnością, zaangażowaniem oraz dojrzałością szkolną. Nagrodą za wspaniałe zachowanie dzieci podczas przedstawienia były ciepłe słowa Pani Dyrektor oraz słodkości od rodziców.
Anna Browarna


Zmieniony ( 08.11.2018. )