Projekt edukacyjny - W poszukiwaniu wiosny
Wpisał: K.Stobnicki   
24.03.2018.
slonko.gif
EW
Projekt edukacyjny
„W poszukiwaniu wiosny”
marzec 2017

>>> więcej <<<


Projekt edukacyjny „W poszukiwaniu wiosny”

  Adresatami projektu byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, którzy realizowali go  przez trzy kolejne tygodnie poprzedzające nadejście wiosny. Obejmował zagadnienia przede wszystkim z zakresu edukacji przyrodniczej, ale również polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i informatycznej. Podjęte działania miały na celu rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych oraz wzbogacanie ich wiedzy o najbliższym środowisku. Uwrażliwił dzieci na piękno przyrody, budził ich aktywność poznawczą i doskonalił umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł. Dawał im szanse na wykazanie się zdolnościami i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.
Lilla Gajewska-Piwowarczyk

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
8.jpg
9.
9.jpg
10.
90.jpg
11.
91.jpg
12.
92.jpg

Zmieniony ( 25.03.2018. )