Jan Mączyński laureatem zDolnego Ślązaczka 2018
Wpisał: K.Stobnicki   
18.03.2018.
logo_zdolny_slazak

SP
zDolny Ślązaczek 2018
Jan Mączyński laureatem

>>> więcej <<<




logo_x_3
logo_zdolny_slazak


Jan Mączyński laureatem zDolnego Ślązaczka


       W XV Dolnośląskim Konkursie dla uczniów szkół podstawowych zDolny Ślązaczek, tytuł laureata z części matematycznej otrzymał nasz uczeń Jan Mączyński. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs  składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.
    Pierwszy etap odbył się w naszej szkole, wtedy uczniowie napisali interdyscyplinarny test, na który składała się wiedza z języka polskiego i matematyki, ale także przyrody i historii.
    Do etapu powiatowego zakwalifikowało się siedmioro uczniów klas siódmych: Ewa Król, Jan Mączyński, Gabriela Matczak, Letycja Niemiec, Jagoda Nakielska, Monika Susłowicz, Monika Skrzeczkowska. Uczniowie napisali test z zakresu treści obowiązującej podstawy programowej szkoły podstawowej, oraz wskazanych zagadnieniach z poziomu gimnazjalnego.
    Jan zakwalifikował się do ostatniego i najtrudniejszego etapu finałowego w bloku części matematycznej wraz z 71 innymi uczestnikami. Podczas finału nasz siódmoklasista wykazał się szeroką wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową z matematyki
    Laureatami zostało 43 uczestników konkursu. Jan Mączyński znalazł się w czołówce, zdobywając 19 punktów na 20. Jest to olbrzymi sukces Jana i efekt jego systematycznej pracy, pełnej zaangażowania i zainteresowania przedmiotem. Jasiu do konkursu przygotowywał się uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, podczas których realizował Indywidualny Program Nauki z matematyki, opracowany przez panią Liliannę Łabudek..
    Uroczysta Gala Laureatów XV Konkursu „zDolny Ślązaczek”, w której będzie uczestniczył Jan, dopiero się odbędzie. Należy podkreślić fakt, iż Jan Mączyński - uczeń klasy VII b jest już podwójnym laureatem tego konkursu, ponieważ w poprzednim roku otrzymał tytuł laureata z języka polskiego.  Gratulujemy Jankowi oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Lilianna Łabudek
 

Zmieniony ( 19.03.2018. )