Lekcja fizyki na Uniwersytecie 2017
Wpisał: K.Stobnicki   
31.12.2017.
uniwersytet

SP i GIM
Lekcja fizyki na Uniwersytecie
2017

>>> więcej <<<
WYKŁADY Z POKAZAMI DOŚWIADCZEŃ
„LEKCJA FIZYKI NA UNIWERSYTECIE”


   W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbyły się już cztery wyjazdowe lekcje fizyki dla wszystkich gimnazjalistów: klas II i III oraz uczniów klas VII SP, by rozwijać i ukazać w pełnym zakresie prawa fizyki na temat: „Sił w przyrodzie i ruchu ciał”, „Elektryczności” czy „Właściwości materii”.
  Głównym celem wykładów jest demonstrowanie doświadczeń z wybranej dziedziny fizyki, przez co stworzenie warunków do lepszego zrozumienia treści przedmiotowych, rozwijania i poszerzenia zainteresowań uczniów, by mogli polubić „świat nauk ścisłych”. Uczniowie czynnie  uczestniczą w atrakcyjnej lekcji fizyki przygotowanej przez wykładowców Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Uczniowie wykorzystują obserwacje i zdobytą wiedzę podczas przygotowania wystąpień tematycznych w pracy na zajęciach szkolnych, sprawozdań w ramach pracy projektowej: „Fizyka bliżej życia” – „SIŁY W PRZYRODZIE”, „Właściwości materii” oraz przygotowania do konkursów szkolnych. Ponadto klasy II gim realizują program „Klubu Młodego Fizyka”, gdzie podczas dodatkowych zajęć samodzielnie powtarzać doświadczenia obserwowane na wykładzie, wykorzystując notatki własne, które wykonywali podczas pobytu na „Lekcji Fizyki”.
  Dzięki taki zajęciom uczeń ma możliwość rozwijania i poszerzenia  zainteresowań, poprzez wnikliwe analizy praw fizyki na sposób prób doświadczalnych. Uczeń, uczestnicząc również samodzielnie w wykonywaniu doświadczeń, jest pochłonięty chęcią wyjaśnienia zjawiska i zastosowania nabytej wiedzy na lekcjach szkolnych.


Szkolny organizator: J.  Szymani
 


1.
12.jpg
2.
20171031_125714.jpg
3.
20171031_133038.jpg
4.
20171031_133657.jpg
5.
20171031_133729.jpg
Zmieniony ( 01.01.2018. )