Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. informuje
Wpisał: K.Stobnicki   
04.06.2017.
GK

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
w Bielanach Wr. informuje o zapisach do oddziałów przedszkolnych
czerwiec 2017
>>> więcej <<<


Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół  w Bielanach Wr. informuje:

  1. Zapisy do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bielanach Wr. dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych („zerówki”) przy szkole w Wysokiej, na lipiec 2017 r. trwają od 5 do 16 czerwca 2017 r. Osoby zapisujące dziecko zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. Karty Zgłoszenia Dziecka, którą można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły w Bielanach oraz podpisania umowy na obiady, jeżeli dziecko będzie korzystało z obiadów -  do 23 czerwca.
  2. Zapisy do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wysokiej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych („zerówki”) przy Szkole Podstawowej w Bielanach Wr., na sierpień 2017 r. trwają od 5 do 16 czerwca 2017 r. Osoby zapisujące dziecko zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej Karty Zapisu, którą można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły w Wysokiej.


word_ikonka pobierz_guzik


Zmieniony ( 05.06.2017. )