Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielanach Wr. informuje
Wpisał: K.Stobnicki   
24.06.2014.
logo_sp_gim_mini

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bielanach Wrocławskich informuje...
czerwiec 2014
>>> więcej <<<


Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. informuje:
Klasy pierwsze:

  1. Przyszłe klasy pierwsze będą uczęszczały do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 w systemie dwuzmianowym.
  2. Klasy uczęszczające na pierwszą zmianę w pierwszym semestrze, w drugim semestrze uczęszczają na drugą zmianę i odwrotnie.
  3. Listy klas zostaną podane 25 sierpnia 2014 r.
  4. Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz.1700
  5. Rodzice, którzy nie zostali wpisani na zbiorczą listę zamówień mundurków, proszeni są o indywidualne składanie zamówień na mundurek dla dziecka w pokoju C4 w godz. 800-1600.
  6. Podręczniki dla uczniów do klasy 1, z zakresu wszystkich edukacji oraz języka angielskiego,  zapewni i wypożyczy uczniom szkoła. Rodzice we własnym zakresie kupują podręcznik i ćwiczenia do religii.
  7. Świetlica funkcjonuje od 700 do 1700.

Oddziały zerowe:
  1. Listy grup zostaną podane 25 sierpnia 2014 r.
  2. Spotkanie wychowawców z Rodzicami dzieci z przyszłych oddziałów zerowych odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 1730 w salach w Module E.
  3. Świetlica funkcjonuje od 700 do 805 i od 1305 do 1700.

Zmieniony ( 23.10.2017. )