Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Wymiana Niemcy PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
28.11.2006.

flagi_niem
 

Wymiana uczniów Surprised
Kranich-Gymnasium w Salzgitter
25.09.06<< >>01.10.06
>>> więcej <<

 

kraniche_gymnasium_450

 

   Pierwsze kroki współpracy między Gminnym Zespołem Szkół w Bielanach Wr. i Kranich-Gymnasium w Salzgitter ( Niemcy/ Dolna Saksonia) Galeria szkoły  tutaj

   Pierwszy krok nie okazał się wcale taki trudny dzięki zaangażowaniu i współpracy między nauczycielami obu szkół.
   Pomysł nawiązania bliższej współpracy narodził się w roku 2005, kiedy to na zaproszenie nauczycielek języka niemieckiego Barbary Michalec i Moniki Ćwir przybył do naszej szkoły ówczesny pracownik Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Pan Michael Habenbacher, aby wziąć udział w imprezie szkolnej pt. Dni Kultury Niemieckiej. Gość wystąpił z inicjatywą aktywnego udziału w zaplanowanych działaniach: przeprowadził lekcje dla uczniów, przygotowywał wspólnie z nimi potrawy i napoje, podziwiał wystawy prac uczniowskich i uczestniczył w quizie dotyczącym wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Wziął udział w spotkaniu z dyrekcją i nauczycielami języka niemieckiego. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w przygotowanie imprezy wywarło na gościu tak duże wrażenie, że zadeklarował chęć udziału w kolejnych imprezach i nawiązania współpracy międzyszkolnej po powrocie do swojego kraju. Obietnicy dotrzymał i wiosną 2006 roku wystąpił z propozycją podjęcia konkretnych działań mających na celu doprowadzenie do wymiany między szkołami w Salzgitter i Bielanach Wr. Należały do nich wymiana korespondencji między uczniami, zaplanowanie programu pobytu w obu krajach, wyłonienie 20- osobowej grupy uczniów, organizacja podróży, stały kontakt z nauczycielami ze strony niemieckiej. Wymiana młodzieży stanowiła dla nas duże wyzwanie, gdyż dotąd nie mieliśmy żadnych doświadczeń na tym polu. Zdobywanie potrzebnych informacji, opracowywanie programu i organizacja wyjazdu wymagały od nas poświęcenia wiele czasu i wysiłku. Wiele przydatnych informacji uzyskałyśmy dzięki pomocy pracownika Domu Angelusa Silesiusa we Wrocławiu Pani Joanny Marzec.
   Dużym ułatwieniem dla nas był fakt, iż byliśmy stroną goszczącą u naszych sąsiadów i spadły na nas jedynie sprawy związane z samym wyjazdem i pobytem dzieci zagranicą. Dokumentacja wymagana przy takim wyjeździe jest dosyć obszerna. Potrzebne są nie tylko dane osobowe dzieci, ale także dodatkowe ubezpieczenie, regulamin wycieczki, program pobytu, dane rodzin udzielających gościny. Wspólnie dokonałyśmy również zakupu prezentów dla dzieci, dyrekcji szkoły oraz burmistrza miasta Salzgitter, przygotowałyśmy dedykacje i krótki program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów.

austausch_bielany_01


   Wyjazd odbył się w terminie od 25.09.06 - 1.10.06. W wymianie wzięło udział 20 uczniów w wieku od 11 do 15 lat oraz 3 opiekunów: Pani dyr. Beata Ćwiek oraz nauczycielki języka niemieckiego Barbara Michalec i Monika Ćwir.


1.
austausch_bielany_01.jpg
2.
img_3875.jpg
3.
img_3878.jpg
4.
img_3883.jpg
5.
img_3886.jpg
6.
img_3892.jpg
7.
img_3896.jpg
8.
img_3897.jpg
9.
img_3908.jpg
10.
img_3913.jpg
11.
img_3926.jpg
12.
img_3928.jpg
13.
img_3933.jpg
14.
img_3941.jpg
15.
img_3964.jpg
16.
img_3994.jpg
17.
img_4005.jpg
18.
img_4025.jpg
19.
img_4073.jpg
20.
img_4093.jpg
21.
img_4097.jpg
22.
img_4121.jpg
23.
img_4123.jpg
24.
img_4128.jpg
25.
img_4168.jpg
26.
img_4174.jpg
27.
img_4175.jpg
28.
img_4178.jpg
29.
kraniche_gymnasium_450.jpg
30.
obraz_020.jpg
31.
obraz_025.jpg
32.
obraz_031.jpg
33.
obraz_040.jpg
34.
obraz_046.jpg
35.
obraz_049.jpg
36.
s.jpg

 

 

   Wielkim przeżyciem dla naszych uczniów była już sama podróż pociągiem IC zwłaszcza na trasie z Berlina do Brunszwiku. Uczniowie śledzili z wielką uwagą elektroniczne tablice informujące o prędkości pociągu, mijanych stacjach i godzinach planowego przyjazdu. Techniczne wyposażenie pociągu nie stanowiło dla nich większego zaskoczenia, szybciej niż opiekunowie zorientowali się, gdzie znajduje się łącze internetowe, umiejętnie korzystali też z łączy kanałów muzycznych.
   Na dworcu w Brunszwiku (mapa) zostaliśmy ciepło powitani przez uczniów, nauczycieli i rodziny niemieckie. Spotkanie przyjaciół korespondencyjnych, wywoływało spore emocje po obu stronach. Niektóre pary uczniów zdawały się na zewnątrz pełne kontrastów, co wywoływało lawiny śmiechu, ale też rozładowywało napięcie towarzyszące naszym uczniom w nowej sytuacji. Nawet starsi uczniowie obawiali się, czy sobie poradzą w nowej rodzinie.
   Pierwszy dzień rozpoczął się już o 7:40 od spotkania z dyrektorem Kranich-Gymnasium Panem Wolfgangiem Reinhardtem, który przybliżył naszym uczniom historię powstania miasta Salzgitter, jego położenie geograficzne i sytuację gospodarczą. Pan Reinhardt podkreślił, iż nasza szkoła jest pierwszą z terenu Polski, z którą nawiązano współpracę. Wyraził też nadzieję na jej kontynuację w kolejnych latach.
Po spotkaniu z dyrektorem uczniowie uczestniczyli w zajęciach języka niemieckiego prowadzonych przez p. Burkharda Luckę, na której kształcona była umiejętność wygłaszania referatów. Dotyczyły one różnych krajów świata, uczniowie nasi wysłuchali referatów na temat Polski i Macedonii.
   Naszą uwagę zwróciło duże zainteresowanie uczniów lekcją, staranne przygotowanie referatów oraz umiejętność ich oceny przez nich samych. Nasi uczniowie zostali włączeni w tok zajęć poprzez wspólne rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań językowych. Kolejno też przedstawiali się mówiąc o swoich zainteresowaniach i hobby.
Po zajęciach mieliśmy okazję obejrzeć szkołę i podziwiać wystawę przygotowaną z okazji naszej wizyty. Zawierała ona listy uczniów, zdjęcia i informacje o naszej szkole, oraz specjalnie na tą okazje zaprojektowane logo wymiany międzyszkolnej. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali plakietkę z logo i własnym imieniem.
Wieczór Polsko –Niemiecki posłużył nie tylko ujawnieniu talentów plastycznych uczniów, ale także ich integracji. Nauczycielka sztuki Pani Silke Dürrkopf przeprowadziła przy naszej pomocy ciekawe zajęcia plastyczne. Uczniowie w parach, malowali obiekty i budowle historyczne Polski i Niemiec. Efektem ich pracy jest wystawa, zaprezentowana w holu szkoły w Salzgitter.
   Atrakcją kolejnego dnia była wizyta u pani burmistrz Renaty Bölm, która przyjęła nas bardzo serdecznie w Ratuszu, w sali obrad Rady Miejskiej. Uczniowie otrzymali prospekty o Salzgitter i inne materiały informacyjne.
Na nasze spotkanie przybyli również dziennikarze. Artykuł na temat podjętej współpracy ukazał się w prasie lokalnej.
Program dwóch kolejnych dni, był dla dzieci szczególnie atrakcyjny. Wzięli udział w wycieczkach, do Wofsburga i Hannoveru. Uczniowie mieli okazję przeprowadzić szereg eksperymentów z dziedziny fizyki, matematyki i chemii, obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie na wystawie technicznej PHAENO.
Wizyta w hannowerskim zoo była ciekawą lekcją przyrody. Aranżacja zoo w stylu safari, pozwoliła z bliska przyjrzeć się rzadkim gatunkom zwierząt obserwować je i podziwiać w trakcie pokazów uzyskując przy tym wiele cennych informacji na ich temat. Atrakcją była podróż łodzią połączona z obserwacją flamingów, pelikanów, różnych gatunków kaczek, gazeli i hipopotamów rzecznych. Liczne sklepiki oferowały zwiedzającym sympatyczne pamiątki z zoo.
Ostatni dzień pobytu miał posłużyć bliższemu poznaniu życia rodzin niemieckich. W programie znalazły się zajęcia sportowe, wyjazdy w góry Harzu, wizyty w ogrodzie botanicznym, na basenie, wyjazdy nad jezioro, a także uczestnictwo w przyjęciu urodzinowym.
Również nauczyciele ze strony niemieckiej dołożyli wielu starań, aby uatrakcyjnić nasz pobyt. Dyrektor szkoły zaprosił kadrę nauczycielską na obiad z typowymi daniami niemieckimi, nauczyciele pokazali nam najciekawsze miejsca i zabytki Brunszwiku oraz opowiedzieli o jego historii.
Dzieci jak i nauczyciele czuli się bardzo dobrze i uronili nie jedną łezkę przy pożegnaniu. Zarówno w naszym odczuciu jak i strony niemieckiej, wyjazd ten zaowocował otwarciem na świat, pozbyciem się wielu uprzedzeń, wzajemnym zbliżeniem, nawiązaniem wielu przyjaźni, pogłębieniem wiedzy językowej jak i krajoznawczej. Wiemy, że uczniowie i ich rodzice pozostają w ścisłym kontakcie listownym, telefonicznym lub e-mailowym. W szkole wzrosło zainteresowanie wymianą uczniowską. Uczniowie dopytują się o możliwości wzięcia w niej udziału. Cele jakie sobie postawiłyśmy- zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego, wyzbycie się nieuzasadnionych uprzedzeń, przybliżenie kraju i zwyczajów naszych sąsiadów, nawiązanie nowych przyjaźni, otwarcie na świat, nauka samodzielności zostały zrealizowane. Wyjazd ten dostarczył nam wielu wrażeń, wzbogacił o nowe doświadczenia i wiedzę, stał się źródłem satysfakcji. Jesteśmy bardzo wdzięczne nauczycielom i kierownictwu szkoły w Salzgitter, a szczególnie Panu Michaelowi Habenbacherowi, Panu Burkhardowi Lucke oraz Pani Silke Dürrkopf,  bez których zaangażowania, wymiana ta nie byłaby możliwa.
 
   Publikacja Kranich-Gymnasium tutaj, foto-relacja tutaj

Opracowały Barbara Michale i Monika Ćwir.

Zmieniony ( 13.10.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.