Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow Koło języka angielskiego Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Koło języka angielskiego PDF Drukuj Email
Wpisał: A.Korzeniowska   
02.09.2014.

ENGLISH EXPLORERS

 ang_flaga
 Koło zainteresowań języka angielskiego
dla klas III GIM

rok szkolny 2018/ 2019

Prowadzący: mgr A. Korzeniowska

każdy CZWARTEK !!! 
8 lekcja - 14.45-15.30
PRACOWNIA JĘZYKOWA - A32

ZAPRASZAM!

 baner
PROGRAM ZAJĘĆ na ROK SZKOLNY 2018/ 2019
CELE OGÓLNE:
 • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
 • Rozwijanie umiejętności językowych, ze szczególnym naciskiem na słuchanie i mówienie.
 • Przygotowywanie ucznia do samodzielności w uczeniu się języka obcego.
 • Rozbudzane zainteresowania kulturą, historią i literaturą krajów anglojęzycznych.
 • Poznanie możliwości jakie stwarza komputer i Internet przy doskonaleniu zdolności językowych.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
 • Zapewnienie uczniom kontaktu z językiem obcym, między innymi poprzez wycieczki np. wyjazd na warsztaty językowe EUROWEEK.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

 Uczeń:
 • pogłębi wiedzę z języka, wzbogaci zasób słownictwa,
 • pozna strony internetowe specjalnie przygotowane dla uczących się języka angielskiego,
 • zrozumie teksty czytane i słuchane, streści, o czym były,
 • odpowie na pytania do tekstów,
 • zapozna się z materiałami autentycznymi (ulotki, pieniądze, mapy),
 • zrozumie teksty ulubionych piosenek,
 • obejrzy filmy, prezentujące słynne miasta i ich zabytki, pozna ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii,
 • obejrzy filmy, dotyczące życia codziennego brytyjskich nastolatków ich zainteresowania i styl życia,
 • obejrzy filmy, prezentujące święta brytyjskie i amerykańskie, pozna tradycje i zwyczaje tych świąt,
 • rozwinie umiejętność skutecznego posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych,
 • porówna kulturę i tradycje naszego kraju i krajów anglojęzycznych,
 • tworzy album lub prezentację multimedialną na wybrany przez siebie temat,
 • nauczy się korzystać z tablicy interaktywnej oraz zasobów internetowych,
 • zdobędzie umiejętność korzystania ze słowników internetowych,
 • poszuka rówieśników z innych państw chętnych do korespondowania w języku angielskim,
 • pogłębi wiedzę z zakresu kultury i geografii krajów Unii Europejskiej,
 • zostanie wdrożony do samodzielnego gromadzenia informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy,
 • oswoi się z publicznymi wystąpieniami,
 • zbuduje wiarę we własne możliwości.

Program zajęć zakłada użycie następujących metod:

 • metody aktywizujące,
 • metoda komunikacyjna,
 • metoda multimedialna,
 • elementy wykładu,
 • pogadanka,
 • metoda demonstracyjna,
 • elementy metody projektu,
 • praca z materiałami autentycznymi,
 • praca z narzędziami  informacyjno- komunikacyjnymi.

Formy pracy:
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • w parach,
 • praca indywidualna w domu.

Po zakończonym cyklu zajęć uczeń:

 • - posiada zasób słownictwa z omówionej tematyki, potrzebny do prowadzenia rozmowy na dany temat,
 • - posiada wiedzę językową i wiadomości o krajach anglojęzycznych,
 • - zna najważniejsze daty i fakty z historii Wielkiej Brytanii,
 • - zna najważniejsze święta i tradycje związane z krajami anglojęzycznymi,
 • - zna nazwiska słynnych Brytyjczyków,
 • - zna ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii,
 • - dostrzega różnice w kulturze i obyczajach polskich i krajów anglojęzycznych,
 • - dostrzega obecność języka angielskiego w życiu codziennym i możliwości, jakie daje jego znajomość,
 • - potrafi pracować z autentycznymi tekstami pisanymi i słuchanymi oraz ze słownikiem,
 • - jest tolerancyjny i otwarty wobec innych kultur,
 • - potrafi pracować samodzielnie i w grupie,
 • - samodzielnie korzysta ze źródeł informacji,
 • - potrafi pracować z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i zasobów internetowych,
 • - tworzy album lub prezentację dotyczącą jednego z omówionych zagadnień,
 • - bierze udział w konkursach językowych.GRUDZIEŃ 2017

EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW - 5-dniowe warsztaty j. angielskiego


1.
20171212_185221_resized.jpg
2.
20171212_195828_resized.jpg
3.
20171213_094745_resized.jpg
4.
20171213_094801_resized.jpg
5.
20171213_094814_resized.jpg
6.
20171213_100315_resized.jpg
7.
20171213_103505_resized.jpg
8.
20171213_103529_resized.jpg
9.
20171213_103606_resized.jpg
10.
20171213_111407_resized.jpg
11.
20171213_111545_resized.jpg
12.
20171213_111638_resized.jpg
13.
20171213_111728_resized.jpg
14.
20171213_111751_resized.jpg
15.
20171213_111800_resized.jpg
16.
20171213_112146.jpg
17.
20171213_112351.jpg
18.
20171213_112424.jpg
19.
20171213_113329_resized.jpg
20.
20171213_113802_resized.jpg
21.
20171213_115234_resized.jpg
22.
20171213_115424_resized.jpg
23.
20171213_115548_resized.jpg
24.
20171213_123316_resized.jpg
25.
20171213_133547_resized.jpg
26.
20171213_133832_resized.jpg
27.
20171213_141911_resized.jpg
28.
20171213_190536_resized.jpg
29.
20171213_190632_resized.jpg
30.
20171213_190645_resized.jpg
31.
20171213_190740_resized.jpg
32.
20171213_191008_resized.jpg
33.
20171213_191026_resized.jpg
34.
20171213_193105_resized.jpg
35.
20171214_124942_resized.jpg
36.
20171214_124957_resized.jpg
37.
20171214_135135_resized.jpg
38.
20171214_135442_resized.jpg
39.
20171214_135516_resized.jpg
40.
20171215_121605_resized.jpg
41.
20171215_201700_resized.jpg
42.
20171215_201747_resized.jpg
43.
20171215_201904_resized.jpg
44.
20171215_202111_resized.jpg
45.
20171215_222253_resized.jpg


MAJ 2017 

SHAKESPEARE LIVES! - SZEKSPIR ŻYJE! - projekt edukacyjny z literatury angielskiej w gim

All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players: 
They have their exits and their entrances. 
And one man in his time plays many roles.

(tłum. Cały świat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role.)

William Shakespeare, As you like it


W miesiącach styczeń – maj 2017, nasi gimnazjaliści wzięli udział w projekcie edukacyjnym związanym z literaturą angielską „SHAKESPEARE LIVES! („Szekspir ŻYJE!”) Podczas realizowania różnych zadań, uczniowie poznali nie tylko postać wybitnego angielskiego poety, aktora i dramaturga – Williama Szakespeare’a, ale również jego twórczość. W ramach realizowanego projektu, gimnazjaliści z klas II i III wzięli udział w spotkaniach z literaturą, lekcjach kulturowych, zobaczyli fragmenty najsłynniejszych ekranizacji sztuki „Romeo i Julia”, napisali z nich również recenzję w j. angielskim; sami też przygotowali prezentacje multimedialne o poecie, jego dziełach i teatrze THE GLOBE, które omówili na zajęciach j. angielskiego. W kwietniu, nasi gimnazjaliści z klas I zobaczyli też przedstawienie teatralne „ROMEO I JULIA” zaprezentowane przez młodych aktorów na deskach wrocławskiego Teatru Polskiego. Klasy II, wspólnie z p. A. Butrą i p. A. Korzeniowską, pracowały też nad polską-angielską inscenizacją tej sztuki i napisały własny scenariusz. 
Jednym z ostatnich zadań, które nasi gimnazjaliści zrealizowali ostatnio w ramach projektu, było zilustrowanie w formie plakatu jednego z najsłynniejszych cytatów Szekspira oraz napisanie listu do Romeo i Julii według określonych na lekcji j. angielskiego wskazówek. Dziewczęta pisały do Romeo, a chłopcy do Julii. Nasi gimnazjaliści wykazali się dużą wyobraźnią i pomysłowością! Ich miłosne listy w j. angielskim można podziwiać w naszej szkole – prace naszych uczniów zostały wyeksponowane na gazetce na I piętrze bloku C. Poniżej kilka z nich w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury :-)
Projekt edukacyjny  „SHAKESPEARE LIVES!” pozwolił uczniom poszerzyć wiedzę kulturową z literatury angielskiej i szlifować wszystkie sprawności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie ze zrozumieniem i pisanie. Myślę, że nasi gimnazjaliści nie tylko dowiedzieli się więcej na temat niezwykłego poety – Williama Szekspira, ale także świetnie bawili się realizując poszczególne zadania i biorąc udział w dodatkowych lekcjach czy warsztatach językowych.

1.
20170306_142333_resized.jpg
2.
20170306_142420_resized.jpg
3.
20170306_142617_resized.jpg
4.
20170306_142631_resized.jpg
5.
20170306_142633_resized.jpg
6.
20170327_135328.jpg
7.
20170406_091044.jpg
8.
20170406_091100.jpg
9.
20170406_091115.jpg
10.
20170406_091138.jpg
11.
20170410_131946.jpg
12.
20170410_132002.jpg
13.
20170410_143507.jpg
14.
20170509_074509.jpg
15.
20170509_074520.jpg
16.
20170509_074543.jpg


KWIECIEŃ 2017

PROJEKT WIELKANOCNY Z J. ANGIELSKIEGO - W RAMACH E-TWINNING - współpraca ze szkołą z CHORWACJI !!! 


W kwietniu, zrealizowaliśmy na naszych zajęciach językowych projekt wielkanocny w ramach programu E-TWINNING i współpracy międzynarodowej szkół. Uczestnicy koła stworzyli piękne, ręcznie dekorowane kartki i napisali życzenia wielkanocne w j. angielskim. Następnie, nasi gimnazjaliści wymienili się nimi listownie z kolegami i koleżankami z partnerskiej szkoły z LOVAS w CHORWACJI!! A oto relacja zdjęciowa prezentująca efekty naszej pracy w ramach projektu:

1.
17424784_307050019698447_8227633849926609634_n.jpg
2.
17425879_307049959698453_8056977892153512118_n.jpg
3.
20170315_094442.jpg
4.
20170315_094520.jpg
5.
20170315_094554.jpg
6.
20170315_094555.jpg
7.
20170320_155128.jpg
8.
20170320_155132.jpg
9.
20170320_155148.jpg
10.
20170320_155204.jpg
11.
20170322_161559.jpg
12.
20170322_161729.jpg
13.
20170322_161809.jpg
14.
20170403_134812.jpg
15.
20170403_134855.jpg
16.
20170403_134924.jpg
17.
20170403_141343.jpg
18.
20170403_141352.jpg
19.
20170403_142515.jpg
20.
20170403_142520.jpg
21.
20170403_142549.jpg
22.
20170403_142846.jpg
23.
20170403_142903.jpg
24.
20170403_161132.jpg
25.
20170403_161205.jpg
26.
20170403_161314.jpg


WYJAZD NA PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE - ROMEO I JULIA 

1.
20170410_131946.jpg
2.
20170410_132002.jpg
3.
20170410_143507.jpg
4.
20170410_230804.jpgMARZEC 2017

BBC - BIELANY BROADCASTING COOPERATION - PROJEKT JĘZYKOWY 2017

W marcu, uczniowie klas II-III GIM realizowali projekt edukacyjny, którego tematem przewodnim były formy prezentowania wiadomości w j. angielskim. Gimnazjaliści wzięli udział w lekcjach tematycznych, na których dowiedzieli się czym jest BBC, w jaki sposób prezentuje się newsy w telewizji anglojęzycznej. Uczniowie klas II i III, w formie dziennikarskich newsów, pisali krótkie teksty w j. angielskim, prezentujące bieżące wydarzenia szkolne, a także w Polsce i na Świecie. Część uczniów przygotowała również wiadomości sportowe i pogodę.
Efektem końcowym projektu był występ części uczniów podczas Dnia Otwartego szkoły i prezentacja newsów w formie wiadomości BBC – Bielany Broadcasting Cooperation.
Cele edukacyjne projektu:
Cel główny: 
Utrwalenie i wzbogacenie słownictwa z zakresu znajomości języka angielskiego, a tym samym podniesienie wśród uczniów klas II-III GIM kompetencji językowych (mówienie i pisanie w j. angielskim) oraz rozwijanie zainteresowań językowych uczniów.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych narodowości i kultur (przyrost wiedzy uczniów w zakresie kultury krajów anglojęzycznych); 
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (Internet, TV, radio);
- doskonalenie umiejętności korzystania z multimediów;
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i działania; 
- dążenie do przełamania tzw. „bariery językowej” podczas wypowiedzi, umacnianie wiary we własne siły 
i możliwości językowe – nabywanie swobody w prowadzeniu dialogów i odgrywaniu scenek (występy uczniów podczas Dnia Otwartego szkoły);
- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie występu w formie wiadomości BBC;
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
- nabycie umiejętności pracy metodą projektu.
Uczniowie klas II i III zrealizowali projekt edukacyjny, który przybliżył im historię brytyjskiej telewizji i radia, nauczył opisywać wydarzenia w formie krótkich, ciekawych newsów. Uczniowie chętnie realizowali powierzone im zadania – gimnazjaliści zgłosili się do publicznej prezentacji wiadomości podczas Dnia Otwartego szkoły.
W efekcie, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, ćwiczyli umiejętność autoprezentacji, a co najważniejsze sprawność pisania i mówienia w j. angielskim. 


WYJAZD NA PRZEDSTAWIENIE W J. ANGIELSKIM - "DRACULA - THE ECO-WARRIOR"


We wtorek, 21 marca, uczniowie klas I-III naszego Gimnazjum wyjechali do wrocławskiego Domu Kultury na  przedstawienie teatralne „DRACULA – THE ECO-WARRIOR”, na podstawie słynnej powieści irlandzkiego pisarza – Brama Stokera. Sztuka, wystawiona była przez native speakerów – aktorów pochodzących z Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych, grających na co dzień na deskach europejskich teatrów, zaprezentowano je w całości w j. angielskim. Ciekawe postacie i doskonałe głosy aktorów, to niezaprzeczalne atuty przedstawienia. Tego dnia, wszyscy uczniowie i nauczyciele oglądający sztukę, przenieśli się na chwilę do mrocznego zamczyska jednego z najpopularniejszych wampirów świata. Historia Draculi, pokazana w przedstawieniu, jest jednak nieco inna od tej tradycyjnej. Sztuka, w sposób symboliczny, pokazała i przypomniała także uczniom o problemach współczesnego świata. Dracula to „demon-oprawca”, który (dosłownie) kierując się zasadą „po trupach do celu”, próbuje wprowadzić w życie swoje diaboliczne plany względem „matki natury” i ludzi. Dąży do ekologicznej zagłady. W przedstawieniu nie zabrakło akcentów humorystycznych, nawiązujących także do światowej polityki.

Celem organizowanego wyjazdu było: 
-krzewienie ducha tolerancji wobec innych kultur, narodowości;
-rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów w zakresie języka angielskiego; 
-zaznajomienie uczniów z kulturą, historią i polityką krajów anglojęzycznych;
-podniesienie wśród naszych uczniów kompetencji językowych i kulturalnych w zakresie odbioru   
 sztuki oraz zachowania w teatrze; 
-umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo w tego typu wyjeździe;
-krzewienie wśród naszej młodzieży kultury i estetyki żywego słowa.

Nasi gimnazjaliści mogli tego dnia zobaczyć i usłyszeć prawdziwych anglojęzycznych aktorów, mogli „na żywo” posłuchać ich oryginalnego języka, wsłuchać się w niesamowitą muzykę i poznać tajemniczego, wampirycznego hrabiego – DRACULĘ – jedną z najpopularniejszych postaci powieści grozy.
Myślę, że uczniowie Gimnazjum w Bielanach Wr. chętnie skorzystali z możliwości zobaczenia tej historii w zupełnie innej odsłonie i interpretacji. To było niecodzienne spotkanie z literaturą i j. angielskim.

1.
IMG_2344.JPG
2.
IMG_2347.JPG
3.
IMG_2354.JPG
4.
IMG_2370.JPGLUTY 2017

LIST OD KRÓLOWEJ - ELŻBIETY II !!!

W drugim tygodniu lutego (na półce naszego nauczyciela j. angielskiego - p. A. Korzeniowskiej), na naszych gimnazjalistów czekała WIELKA NIESPODZIANKA - wiadomość z pieczątką ROYAL MAIL - LIST z życzeniami noworocznymi OD KRÓLOWEJ ELŻBIETY II !!!! 
Uczniowie należący do koła zainteresowań dostali odpowiedź na paczkę z kartkami bożonarodzeniowymi, którą wysłali do Anglii z końcem roku 2016r. Królowa i jej pracownicy dziękowali za przesyłkę i życzyli nam wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017r. !!! 

A TO NIESPODZIANKA!!! 

1.
20170321_155945.jpg
2.
20170321_160004.jpg
3.
20170321_161434.jpg


STYCZEŃ 2017 

OLIMPUS - OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA J. ANGIELSKIEGO 2017

W styczniu, nasi gimnazjaliści wzięli udział w znanym i lubianym konkursie j. angielskiego - Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języków Obcych OLIMPUS 2017. W konkursie wzięło udział 22 uzdolnionych językowo uczniów. Każdy z nich odpowiedział na 30 pytań, które sprawdzały umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa i gramatyki. 

UWAGA!!!
Oto wyniki konkursu:

KLASY I:

1 MIEJSCE: Jakub Rakowski - Ib gim - DYPLOM UZNANIA
2 MIEJSCE: Zuzanna Ziaja - Ic gim - DYPLOM UZNANIA
3 MIEJSCE: Fabian Trzciński - Ib gim - DYPLOM UZNANIA

KLASY II:

1 MIEJSCE: Adam Tanecki - IIb gim - DYPLOM LAUREATA !
2 MIEJSCE: Oliwia Wacław - IIb gim - DYPLOM LAUREATA !
3 MIEJSCE: Karolina Rusak - IIb gim - DYPLOM UZNANIA

KLASY III:

1 MIEJSCE: Weronika Pelczyk - IIIb gim - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA !
2 MIEJSCE: Michał Kopystyński - IIIa gim - DYPLOM LAUREATA !
3 MIEJSCE: Aleksandra Ziaja - IIIc gim - DYPLOM UZNANIA

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM KONKURSU!!!


GRUDZIEŃ 2016

PISZEMY LIST DO KRÓLOWEJ - ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA, KOLĘDOWANIE W J. ANGIELSKIM

W grudniu, uczestnicy koła zainteresowań ćwiczyli umiejętność pisania listów i życzeń w j. angielskim. Gimnazjaliści zaprojektowali i wykonali dowolną techniką kartki świąteczne oraz napisali życzenia do królowej Anglii !!! Wszystkie kartki zostały wysłane do Elżbiety II w połowie grudnia !!! Czekamy z niecierpliwością na odpowiedź... :-)


1.
20161219_140722.jpg
2.
20161219_140803.jpg
3.
20161219_140830.jpg
4.
20161219_140850.jpg
5.
20161219_140919.jpg
6.
20161219_140939.jpg
7.
20161219_140957.jpg
8.
20161219_141009.jpg
9.
20161219_142141.jpg
10.
20161219_142200.jpg
11.
20161219_142202.jpg
12.
20161219_142350.jpg
13.
20161222_093505.jpg
14.
20161222_094202.jpg
15.
20161222_095046.jpg


LISTOPAD 2016 

OLIVER TWIST - przedstawienie w J. ANGIELSKIM

W środę, 9 listopada, uczniowie klas I-III naszego Gimnazjum wyjechali do wrocławskiego Domu Kultury na  przedstawienie teatralne „OLIVER TWIST”, na podstawie słynnej angielskiej powieści Charles'a Dickensa o tym samym tytule. Sztuka, wystawiona była przez native speakerów – aktorów pochodzących z Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych, grających na co dzień na deskach europejskich teatrów, zaprezentowano je w całości w j. angielskim. Ciekawe postacie i doskonałe głosy aktorów, to niezaprzeczalne atuty przedstawienia. Tego dnia, wszyscy uczniowie i nauczyciele oglądający sztukę, przenieśli się na chwilę do szarego, wiktoriańskiego Londynu, aby poznać historię małego, osieroconego chłopca - Olivera Twista, którego życie pełne przygód i niesamowitych zdarzeń, pełne było cierpienia i strachu. Dzięki przedstawieniu, widz dowiaduje się jak w XIX-wieku wygląda Anglia i życie dziecka - głód, zimno czy nieludzkie traktowanie było codziennością.

Celem organizowanego wyjazdu było: 
-uwrażliwienie uczniów na cierpienie człowieka, na potrzeby innych oraz krzewienie ducha tolerancji wobec innych kultur, narodowości;
-rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów w zakresie języka angielskiego; 
-zaznajomienie uczniów z kulturą i historią krajów anglojęzycznych;
-podniesienie wśród naszych uczniów kompetencji językowych i kulturalnych w zakresie odbioru   
 sztuki oraz zachowania w teatrze; 
-umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo w tego typu wyjeździe;
-krzewienie wśród naszej młodzieży kultury i estetyki żywego słowa.

Nasi gimnazjaliści (niektórzy po raz pierwszy!) mogli tego dnia zobaczyć i usłyszeć prawdziwych anglojęzycznych aktorów – mogli „na żywo” posłuchać oryginalnego języka, wsłuchać się w brzmienie języka literackiego. Uczestnicy wyjazdu na sztukę posłuchali też, świetnie zaśpiewanych, utworów muzycznych, które uatrakcyjniły występy aktorów. Myślę, że uczniowie Gimnazjum w Bielanach Wr. chętnie skorzystali z możliwości zobaczenia tego przedstawienia. To było niezapomniane spotkanie z teatrem i literaturą angielską! 


1.
DSC04526.JPG
2.
DSC04528.JPG
3.
DSC04531.JPG
4.
DSC04533.JPG
5.
DSC04534.JPG
6.
DSC04535.JPG
7.
DSC04539.JPG
8.
DSC04540.JPG
9.
DSC04544.JPG
10.
DSC04558.JPG
11.
DSC04561.JPG
12.
DSC04563.JPG
13.
DSC04568.JPG


WRZESIEŃ-LISTOPAD 2016

RECIPE FOR A PERFECT FRIEND - projekt edukacyjny o PRZYJAŹNI

W miesiącach wrzesień-listopad, uczniowie klas II (gr. 1) i klas III (gr. 2) realizowali projekt edukacyjny z j. angielskiego, którego tematem była PRZYJAŹŃ i relacje międzyludzkie. Gimnazjaliści wzięli udział w lekcjach tematycznych, na których tworzyli profil idealnego przyjaciela, słuchali i analizowali teksty znanych i lubianych utworów np. słynną piosenkę RIHANNY "UMBRELLA" czy BRUNO MARSA "COUNT ON ME", czytali ze zrozumieniem, poszerzając tym samym słownictwo. Na lekcjach koła zainteresowań, po zapoznaniu się z fragmentami słynnego amerykańskiego serialu "PRZYJACIELE", wykonali zadania językowe ze słuchania i pisania.
W ramach projektu, gimnazjaliści grup zaawansowanych zrealizowali szereg zadań językowych m. in. stworzyli prezentacje multimedialne o swoim najlepszym przyjacielu - opisali jego/jej charakter, wygląd, relacje, opowiedzieli jak wspólnie spędzają czas; stworzyli prace plastyczne opisując czym jest dla nich przyjaźń, jaki powinien być prawdziwy przyjaciel, przedstawili znane i lubiane cytaty o PRZYJAŹNI; w wersji plastycznej stworzyli autorskie logo symbolizujące przyjaźń - a to wszystko w j. angielskim! Poniżej zdjęcia wspaniałych prac naszych gimnazjalistów. Zapraszamy do oglądania :-) !!!

1.
20161024_143015.jpg
2.
20161024_152211.jpg
3.
20161024_152242.jpg
4.
20161024_152327.jpg
5.
20161024_152402.jpg
6.
20161024_152419.jpg
7.
20161024_152542.jpg
8.
20161024_152716.jpg
9.
20161108_151118.jpg
10.
20161108_151250.jpg
11.
20161108_151402.jpg


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYCZEŃ 2016

STORYTELLING - GIMNAZJALIŚCI CZYTAJĄ DZIECIOM - projekt edukacyjny

W miesiącach 
W ostatnim tygodniu stycznia odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z cyklu – STORYTELLING – GIMNAZJALIŚCI CZYTAJĄ DZIECIOM. Projekt polegał na spotkaniu gimnazjalistów z uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej. Uczniowie gimnazjum przygotowywali wybraną bajkę – tym razem była to anglojęzyczna bajka „Jack and the Beanstalk”, następnie zaprezentowali ją młodszym kolegom w postaci obrazków. Po przeczytaniu historyjki, gimnazjaliści, pod opieką p. A. Korzeniowskiej poprowadzili zajęcia z j. angielskiego, pomagając dzieciom zrozumieć treść bajki oraz zapamiętać występujące w bajce słowa. Uczniowie klas I-III SP byli zmotywowani do wykonywania zadań z języka angielskiego poprzez swoich starszych kolegów, którzy przygotowali dla nich ciekawe zagadki i rebusy. Podczas projektu uczniowie szlifowali nie tylko umiejętności językowe, ale także plastyczne. Na pożegnanie, uczniowie klas I-III SP otrzymali pamiątkowe dyplomy. Spotkanie w ramach projektu STORYTELLING odbyło się po lekcjach, popołudniu.  
Podsumowując, kolejne spotkanie z cyklu STORYTELLING było ciekawą formą nauki języka angielskiego zarówno dla uczniów gimnazjum, jak i ich młodszych kolegów. Gimnazjaliści mogli podzielić się swoją wiedzą z dziećmi, a także wykazać się pomysłowością i odpowiedzialnością – sami wcielili się w rolę nauczycieli. Uczniowie klas I-III SP doskonalili swoją znajomość języka angielskiego w nietypowy sposób, chętnie biorąc udział w zadaniach i zabawach zaproponowanych im przez starszych kolegów. Projekt edukacyjny STORYTELLING rozwija nie tylko umiejętności językowe uczniów, ale także sprzyja integracji młodzieży i dzieci, promuje postawę zaangażowania i uczy współpracy, rozwija umiejętność kreatywnego myślenia  i motywuje do pracy na rzecz innych. 

1.
20160115_152536.jpg
2.
20160115_161839.jpg
3.
storytelling1.jpg
4.
storytelling3.jpg
5.
storytelling4.jpg


PAŹDZIERNIK 2015 - STYCZEŃ 2016

PRAWA CZŁOWIEKA: MARTIN LUTHER KING I WALKA AFROAMERYKANÓW O WOLNOŚĆ - projekt edukacyjny

W dniach 01.10.15r. - 30.01.16r. uczniowie grup zaawansowanych klas I-III GIM realizowali projekt kulturowy z j. angielskiego o USA. Podczas lekcji językowych zapoznali się z postacią Martina L. Kinga i tematem walki Afroamerykanów o wolność w USA. Podczas zajęć, gimnazjaliści wykonywali różnego rodzaju zadania, które pozwoliły im poszerzyć wiedzę z historii Stanów Zjednoczonych oraz ćwiczyć umiejętności językowe. Uczniowie rozwiązywali na lekcjach rebusy i krzyżówki poszerzając słownictwo kulturowe z j. angielskiego, tworzyli tematyczne prezentacje multimedialne podczas zajęć koła, oglądali filmy kulturowe i poznali utwory muzyczne nawiązujące do tematu projektu np. oscarowy przebój „Glory” J. Legend. Podczas projektu, gimnazjaliści tworzyli prace pisząc autorskie przemówienia wzorem Martina L. Kinga „I had a dream…”, projektowali logo na amerykańskie święto – Dzień M. L. Kinga, poznali pojęcia i tworzyli ich historyczne definicje w j. angielskim (np. sprawiedliwość, tolerancja, wolność itp.), tworzyli plakaty z najsłynniejszymi cytatami M. L. Kinga i oś czasu przedstawiającą najważniejsze etapy jego życia itd. Celem projektu kulturowego z j. angielskiego CZYM JEST WOLNOŚĆ? - M. L. KING I PRAWA CZŁOWIEKA było:
- uwrażliwienie uczniów na cierpienie drugiego człowieka – temat: walka człowieka o wolność;
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i działania – tworzenia autorskich prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, prac plastycznych;
- utrwalenie i wzbogacenie słownictwa z zakresu znajomości języka angielskiego, a tym samym podniesienie wśród uczniów kompetencji językowych (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w j. angielskim) 
- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych – temat: kultura i historia USA;
- kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych narodowości i kultur; 
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości językowe - nabywanie swobody w tworzeniu wypowiedzi;
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
- nabycie umiejętności pracy metodą projektu;
- wzrost umiejętności uczniów w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii.

1.
DSC03653.JPG
2.
DSC03654.JPG
3.
DSC03655.JPG
4.
DSC03656.JPG
5.
DSC03657.JPG
6.
DSC03700.JPG
7.
DSC03900.JPG
8.
DSC03901.JPG
9.
DSC03903.JPG
10.
DSC03905.JPG
11.
DSC03909.JPG
12.
DSC03910.JPG
13.
DSC03913.JPG
14.
DSC03914.JPG
15.
prawa człowieka wg kinga_1.JPG
16.
prawa człowieka wg kinga_2.JPG
17.
prawa człowieka wg kinga_4.JPG
18.
prawa człowieka wg kinga_5.JPG
19.
prawa człowieka wg kinga_6.JPG


LISTOPAD 2015

PRZEDSTAWIENIE W J. ANGIELSKIM - OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Dnia 25 listopada odbyło się w naszej szkole na żywo przedstawienie w j. angielskim „Christmas Carol” (Opowieść Wigilijna). Spektakl zaprezentowany został uzdolnionym językowo uczniom Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich przez anglojęzycznych aktorów The Bear Educational Theatre – międzynarodowego teatru wędrownego z siedzibą w Pradze, w Czechach, który specjalizuje się w uczeniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia teatralne oraz inne innowacyjne techniki. The Bear Educational Theatre zawdzięcza swoją wyjątkowość pedagogicznemu podejściu do młodego widza, przyjaznej atmosferze i profesjonalnej grupie nauczycieli/ aktorów, którzy skupiają się na edukacji poprzez zabawę. Tym razem, nasi uczniowie zobaczyli na żywo klasykę literatury angielskiej, przedstawienie świąteczne oparte na słynnej powieści Charlesa Dickensa – Opowieść Wigilijną. Historia starego kupca Ebenezera Scrooge’a – człowieka skąpego i zgorzkniałego, którego odwiedzają trzy duchy i który w rezultacie ulega wielkiej przemianie jest niezwykle wymowna i wzruszająca. Jest to ponadczasowa opowieść, która zmusza nas do refleksji nad własnym zachowaniem i postępowaniem – to opowieść o szczęściu człowieka i wartości ludzkiego życia. Która inna historia świąteczna niesie tak ważne moralne przesłanie - być dobrym dla innych i doceniać rzeczy, z których nie płyną korzyści materialne? Tego dnia, nasi gimnazjaliści mieli okazję usłyszeć tę historię jeszcze raz – za sprawą doskonałych anglojęzycznych aktorów, ich strojów i charakteryzacji mogli poczuć atmosferę świąt i przenieść się wyobraźnią do XIX wiecznego Londynu! Podczas spektaklu uczniowie mieli okazję zaprezentować się na scenie i razem z aktorami zaśpiewać słynne świąteczne utwory anglojęzyczne.
Wierzę, że przedstawienie teatralne w j. angielskim „Christmas Carol” było dla uczniów nie tylko kolejną okazją do rozwijania zainteresowań i umiejętności językowych, ale także przypomniało naszym uczniom o istocie świąt – o tym co najważniejsze i najcenniejsze. Cieszę się z pozytywnych komentarzy gimnazjalistów po spektaklu i mam nadzieję, że to nie ostatnie językowe przedstawienie, które nasi uczniowie będą mieli okazję w naszej szkole zobaczyć na żywo.

1.
DSC03775.JPG
2.
DSC03777.JPG
3.
DSC03779.JPG
4.
DSC03783.JPG
5.
DSC03797.JPG
6.
DSC03802.JPG
7.
DSC03805.JPG
8.
DSC03812.JPG
9.
DSC03817.JPG
10.
DSC03818.JPG
11.
DSC03827.JPG
12.
DSC03833.JPG


6-DNIOWE WARSZTATY J. ANGIELSKIEGO W PARYŻU - WYCIECZKA DO FRANCJI I DISNEYLANDU

W dn. 6-11 listopada 2015r. uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w 6-dniowej wycieczce do Paryża. Wyjazd połączony był z warsztatami języka angielskiego – podczas wyjazdu gimnazjaliści nie tylko zwiedzali najciekawsze i najważniejsze miejsca i zabytki jednej z największych stolic europejskich, ale także poszerzali wiedzę na temat sztuki, historii i nauki Francji w j. angielskim!
 
Głównym celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat kultury Francji, zainteresowanie uczniów kulturą innego kraju oraz szlifowanie umiejętności językowych, przede wszystkim komunikowania się w języku angielskim. W czasie pobytu we Francji, nasi uczniowie m. in.: 

- podziwiali panoramę Paryża ze szczytu Wieży Eiffela,
- spacerowali po Montmartre: Placu Pigalle oraz placu du Tertre,
- odwiedzili wspaniałą bazylikę Sacré-Cœur,
- zwiedzili Muzeum d’Orsay, gdzie podziwiali kolekcję obrazów najsłynniejszych malarzy świata takich jak: Paul Gauguin, Claude Monet, Edgar Degas, Vincent van Gogh i wielu innych, 
- uczestniczyli w przejażdżce francuskim metrem,
- odwiedzili przepiękny, stary cmentarz Père-Lachaise,
- zwiedzili słynną, gotycką katedrę Notre-Dame, gdzie podziwiali piękne witraże i rozetę rozświetlające wnętrze świątyni, 
- spacerowali po Ogrodzie Luksemburskim,
- poznali sekrety tworzenia perfum podczas zwiedzania jednej z francuskich wytwórni i perfumerii FRAGONARD, 
- podziwiali jedną z największych rezydencji królów francuskich i miejsce wielu międzynarodowych konferencji – Wersal, gdzie m. in. zwiedzili komnaty Ludwika XIV,
- spacerowali po Ogrodzie Wersalskim, gdzie mogli podziwiać basen Latony i inne przepiękne rzeźby i fontanny znajdujące się na terenie parku, 
- spacerowali po Dzielnicy Łacińskiej i odwiedzili francuski Panteon – mauzoleum wybitnych Francuzów, gdzie znaleźli grobowce: Woltera, Jana Jakuba Rousseau, Victora Hugo, Emila Zoli czy polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra,
- zrobili zakupy podczas zwiedzania malowniczych uliczek Paryża,
- spróbowali francuskich smakołyków np. słynnych ciasteczek macarons,
- zwiedzili Luwr – jedno z największych muzeów na świecie, gdzie podziwiali takie dzieła światowego dziedzictwa jak stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki czy Mona Lisę pędzla Leonarda da Vinci, 
- podziwiali Plac Concorde, Pola Elizejskie i słynny Łuk Triumfalny,
- uczestniczyli w wieczornym rejsie po Sekwanie,
- bawili się w jednym z największych parków rozrywki na świecie – EURODISNEYLAND, gdzie: zobaczyli ciekawe, bajkowe przedstawienia oraz świąteczną paradę Mikołaja z Myszką Miki i innymi postaciami Disneya; zjeżdżali najszybszymi kolejkami; uczestniczyli w rejsie Piratów z Karaibów; odwiedzili nawiedzony dom; słuchali kolęd i świątecznych utworów w j. angielskim; zobaczyli jak powstają ze szkła figurki Disneya; odwiedzili labirynt Alicji z Krainy Czarów; zwiedzili domek Robinsona Crusoe na drzewie i zobaczyli wiele innych atrakcji.

Wycieczka do Paryża była dla uczniów niezapomnianą okazją do poznania obyczajów, kultury i dziedzictwa narodowego Francji, a także doskonałą szansą na sprawdzenie swoich językowych umiejętności w życiu codziennym. Nasi gimnazjaliści mieli okazję po raz kolejny ćwiczyć j. angielski podczas m. in. rozwiązywania zadań językowych czy zwiedzania miasta komunikując się z mieszkańcami Paryża.

1.
12226630_791977404246293_899850919_n.jpg
2.
12231169_791977624246271_843400768_n.jpg
3.
12231213_791977637579603_2052471817_n.jpg
4.
12233000_791977587579608_877205517_n.jpg
5.
12233489_791977394246294_358942075_n.jpg
6.
12233555_791978107579556_1700653498_n.jpg
7.
12242110_791977364246297_1171179166_n.jpg
8.
12243738_791978300912870_1830726692_n.jpg
9.
12244064_791978197579547_811377429_n.jpg
10.
12244223_791977837579583_240784669_n.jpg
11.
12248639_791977320912968_1755940589_n.jpg
12.
12270045_791977857579581_342628184_n.jpg
13.
12270202_791978094246224_1566409723_n.jpg
14.
20151107_080017.jpg
15.
20151107_080749.jpg
16.
20151107_080823.jpg
17.
20151107_081959.jpg
18.
20151107_082034.jpg
19.
20151107_082329.jpg
20.
20151107_083643.jpg
21.
20151107_084057.jpg
22.
20151107_084104.jpg
23.
20151107_084236.jpg
24.
20151107_084545.jpg
25.
20151107_084721.jpg
26.
20151107_085139.jpg
27.
20151107_085536.jpg
28.
20151107_085540.jpg
29.
20151107_090544.jpg
30.
20151107_090633.jpg
31.
20151107_090745.jpg
32.
20151107_091944.jpg
33.
20151107_092007.jpg
34.
20151107_092032.jpg
35.
20151107_093637.jpg
36.
20151107_094120.jpg
37.
20151107_101400.jpg
38.
20151107_102202.jpg
39.
20151107_102625.jpg
40.
20151107_102823.jpg
41.
20151107_103445.jpg
42.
20151107_105330.jpg
43.
20151107_105611.jpg
44.
20151107_110258.jpg
45.
20151107_110505.jpg
46.
20151107_110658.jpg
47.
20151107_114552.jpg
48.
20151107_115658.jpg
49.
20151107_120657.jpg
50.
20151107_120702.jpg
51.
20151107_120906.jpg
52.
20151107_121243.jpg
53.
20151107_121451.jpg
54.
20151107_121629.jpg
55.
20151107_123903.jpg
56.
20151107_135228.jpg
57.
20151107_140327.jpg
58.
20151107_140452.jpg
59.
20151107_140736.jpg
60.
20151107_140823.jpg
61.
20151107_140915.jpg
62.
20151107_142025.jpg
63.
20151107_142143.jpg
64.
20151107_142207.jpg
65.
20151107_151618.jpg
66.
20151107_155316.jpg
67.
20151107_155340.jpg
68.
20151107_165127.jpg
69.
20151108_102216.jpg
70.
20151108_102429.jpg
71.
20151108_102920.jpg
72.
20151108_102929.jpg
73.
20151108_121241.jpg
74.
20151108_121252.jpg
75.
20151108_122526.jpg
76.
20151108_123630.jpg
77.
20151108_123741.jpg
78.
20151108_124611.jpg
79.
20151108_131117.jpg
80.
20151108_132317.jpg
81.
20151108_132651.jpg
82.
20151108_132731.jpg
83.
20151108_135917.jpg
84.
20151108_151509.jpg
85.
20151108_151619.jpg
86.
20151108_152251.jpg
87.
20151108_152438.jpg
88.
20151108_155655.jpg
89.
20151108_155723.jpg
90.
20151108_162154.jpg
91.
20151108_162804.jpg
92.
20151108_204641.jpg
93.
20151108_205134.jpg
94.
20151109_081938.jpg
95.
20151109_082240.jpg
96.
20151109_101256.jpg
97.
20151109_101340.jpg
98.
20151109_101349.jpg
99.
20151109_102004.jpg
100.
20151109_102216.jpg
101.
20151109_102903.jpg
102.
20151109_102911.jpg
103.
20151109_103935.jpg
104.
20151109_104048.jpg
105.
20151109_104234.jpg
106.
20151109_104847.jpg
107.
20151109_105806.jpg
108.
20151109_112715.jpg
109.
20151109_120923.jpg
110.
20151109_122631.jpg
111.
20151109_123429.jpg
112.
20151109_123518.jpg
113.
20151109_124051.jpg
114.
20151109_125200.jpg
115.
20151109_130134.jpg
116.
20151109_130217.jpg
117.
20151109_130900.jpg
118.
20151109_132045.jpg
119.
20151109_132636.jpg
120.
20151109_132848.jpg
121.
20151109_133128.jpg
122.
20151109_134845.jpg
123.
20151109_142135.jpg
124.
20151109_142139.jpg
125.
20151109_144233.jpg
126.
20151109_144441.jpg
127.
20151109_154955.jpg
128.
20151109_163657.jpg
129.
20151109_164946.jpg
130.
20151109_165335.jpg
131.
20151109_172932.jpg
132.
20151109_173122.jpg
133.
20151109_173436.jpg
134.
20151109_175221.jpg
135.
20151109_175522.jpg
136.
20151109_183019.jpg
137.
20151110_103254.jpg
138.
20151110_103626.jpg
139.
20151110_110454.jpg
140.
20151110_110944.jpg
141.
20151110_110953.jpg
142.
20151110_111437.jpg
143.
20151110_112554.jpg
144.
20151110_112838.jpg
145.
20151110_125930.jpg
146.
20151110_150253.jpg
147.
20151110_152851.jpg
148.
20151110_160726.jpg
149.
20151110_162022.jpg
150.
20151110_162831.jpg
151.
20151110_171743.jpg
152.
20151110_172911.jpg
153.
20151110_173804.jpg
154.
20151110_180803.jpg
155.
20151110_180913.jpg
156.
20151110_181805.jpg
157.
20151110_183135.jpg
158.
20151110_183554.jpg


PAŹDZIERNIK 2015

PRZEDSTAWIENIE W J. ANGIELSKIM - THE LIFE AND DEATH OF MARTIN LUTHER KING

W czwartek, 8 października, uczniowie klas I-III naszego Gimnazjum wyjechali do wrocławskiego Domu Kultury na  przedstawienie teatralne „The Life and Death of MARTIN LUTHER KING”. Sztuka (w całości w języku angielskim!) wystawiona była przez native speakerów – aktorów pochodzących z Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych, grających na co dzień na deskach europejskich teatrów. Ciekawe postacie i doskonałe głosy aktorów, to niezaprzeczalne atuty przedstawienia. Tego dnia, wszyscy uczniowie i nauczyciele oglądający sztukę, przenieśli się na chwilę do ogarniętego zamieszkami miasta Montgomery, w stanie Alabama i usłyszeli głos Kinga „I have a dream… „

Celem organizowanego wyjazdu było: 
-uwrażliwienie uczniów na cierpienie człowieka, na potrzeby innych oraz krzewienie ducha tolerancji wobec innych kultur, narodowości;
-rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów w zakresie języka angielskiego; 
-zaznajomienie uczniów z kulturą i historią krajów anglojęzycznych;
-podniesienie wśród naszych uczniów kompetencji językowych i kulturalnych w zakresie odbioru   
 sztuki oraz zachowania w teatrze; 
-umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo w tego typu wyjeździe;
-krzewienie wśród naszej młodzieży kultury i estetyki żywego słowa.

Nasi gimnazjaliści (niektórzy po raz pierwszy!) mogli tego dnia zobaczyć i usłyszeć prawdziwych anglojęzycznych aktorów – mogli „na żywo” posłuchać języka obcego i zapoznać się z amerykańskim akcentem! Uczestnicy wyjazdu na sztukę posłuchali też, świetnie zaśpiewanych, utworów muzycznych, które uatrakcyjniły występy aktorów. Myślę, że uczniowie Gimnazjum w Bielanach Wr. chętnie skorzystali z możliwości zobaczenia tego przedstawienia. To była bardzo pouczająca lekcja historii i języka angielskiego.

1.
DSC03702.JPG
2.
DSC03703.JPG
3.
DSC03704.JPG
4.
DSC03706.JPG
5.
DSC03711.JPG
6.
DSC03719.JPG
7.
DSC03720.JPG
8.
DSC03722.JPG
9.
DSC03740.JPG
10.
DSC03743.JPG
11.
DSC03749.JPG
 


WRZESIEŃ 2015

WARSZTATY W J. ANGIELSKIM - BRITISH SLANG

W czwartek, 24 września, 15 osobowa grupa uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich pod opieką p. A. Korzeniowskiej wzięła udział w warsztatach z języka angielskiego w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych 2015r. Zajęcia zostały zorganizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną AMERICAN CORNER. Tematem warsztatów był brytyjski slang. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez przedstawiciela i nauczyciela British Council. Zajęcia odbywały się w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.


1.
DSC03659.JPG
2.
DSC03661.JPG
3.
DSC03663.JPG
4.
DSC03664.JPG
5.
DSC03666.JPG
6.
DSC03671.JPG
7.
DSC03672.JPG
8.
DSC03673.JPG
9.
DSC03674.JPG
10.
DSC03675.JPG
11.
DSC03678.JPG
12.
DSC03681.JPG
 MAJ 2017

UWAGA! WYNIKI!

Klasy I-III GIM
Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego
THE BIG CHALLENGE 
Kwiecień 2017

Najwyższe wyniki naszych gimnazjalistów (w woj. dolnośląskim):
Weronika Pelczyk - klasa III B Gim - 1 miejsce (poziom 4 - klasy III)
Kamila Kwiatek - klasa III B - 3 miejsce (poziom 4 - klasy III)
Michał Pierchała - klasa II C Gim - 2 miejsce (poziom 3 - klasy II)

GRATULUJEMY LAUREATOM!!!!!!!!!

Poniżej, wyniki uczniów klas I-III GIM w naszej szkole:

KLASY I:
Jakub Rakowski, I b - MIEJSCE 1
Katarzyna Adamczyk, I b - MIEJSCE 2
Franciszek Mazoń, I a - MIEJSCE 3

KLASY II:
Michał Pierchała, II c - MIEJSCE 1
Oliwia Wacław, II b - MIEJSCE 2
Klaudia Strużyk, II c - MIEJSCE 3

KLASY III:
Weronika Pelczyk, III b - MIEJSCE 1
Kamila Kwiatek, III b - MIEJSCE 2
Miriam Ćwir, III b - MIEJSCE 3

Pozostałe wyniki uczniów klas III GIM do wglądu na stronie organizatora 
(na indywidualnych kontach każdego z uczestników) oraz u nauczyciela 
j. angielskiego - p. A. Korzeniowskiej. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie!!!
Życzymy dalszych sukcesów!!!

Anna Korzeniowska
z zespołem nauczycieli 
j. angielskiego klas 
I-III GIM


1.
20170609_114357_resized_1.jpg


KWIECIEŃ 2017

KONKURS Z J. ANGIELSKIEGO - THE BIG CHALLENGE 2017!!! UśmiechZaskoczenie 

We wtorek, 4 kwietnia, nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w multimedialnym konkursie z j. angielskiego THE BIG CHALLENGE. Była to już druga edycja znanego i lubianego konkursu on-line. Nasi uzdolnieni gimnazjaliści z klas I-III mieli 45 minut na rozwiązanie testu, który sprawdzał wiedzę leksykalno-gramatyczną i kulturową, umiejętność czytania ze zrozumieniem i słuchania (każdy z uczestników korzystał ze słuchawek). Multimedialna forma konkursu okazała się dla naszych uczniów bardzo ciekawa stąd tak duże zainteresowanie tegorocznym udziałem naszego gimnazjum w eliminacjach. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu!!!

1.
20170404_091238.jpg
2.
20170404_091310.jpg
3.
20170404_092456.jpg
4.
20170404_092458.jpg
5.
20170404_145440.jpg
6.
20170404_145633.jpg


GRUDZIEŃ 2016 - STYCZEŃ 2017

OLIMPUS - OGÓLNOPOSKA OLIMPIADA J. ANGIELSKIEGO 2017

W styczniu, nasi gimnazjaliści wzięli udział w znanym i lubianym konkursie j. angielskiego - Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języków Obcych OLIMPUS 2017. W konkursie wzięło udział 22 uzdolnionych językowo uczniów. Każdy z nich odpowiedział na 30 pytań, które sprawdzały umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa i gramatyki. 

UWAGA!!!
Oto wyniki konkursu:

KLASY I:

1 MIEJSCE: Jakub Rakowski - Ib gim - DYPLOM UZNANIA
2 MIEJSCE: Zuzanna Ziaja - Ic gim - DYPLOM UZNANIA
3 MIEJSCE: Fabian Trzciński - Ib gim - DYPLOM UZNANIA

KLASY II:

1 MIEJSCE: Adam Tanecki - IIb gim - DYPLOM LAUREATA !
2 MIEJSCE: Oliwia Wacław - IIb gim - DYPLOM LAUREATA !
3 MIEJSCE: Karolina Rusak - IIb gim - DYPLOM UZNANIA

KLASY III:

1 MIEJSCE: Weronika Pelczyk - IIIb gim - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA !
2 MIEJSCE: Michał Kopystyński - IIIa gim - DYPLOM LAUREATA !
3 MIEJSCE: Aleksandra Ziaja - IIIc gim - DYPLOM UZNANIA

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM KONKURSU!!!

Zmieniony ( 30.11.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2019 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.