Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Centrum Informacji Multimedialnej PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
27.09.2012.


Od 2007 roku w bibliotece Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Jego główne cele to:

Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli, zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego, wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnej, umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym, stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

Centrum dysponuje 4 komputerami i 1 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka – laserowa, monochromatyczna) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać. Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

Zmieniony ( 02.10.2012. )
 
« poprzedni artykuł
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.