Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow Fakultet humanistyczny 3abc Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Fakultet humanistyczny 3abc PDF Drukuj Email
Wpisał: A. Lipińska   
17.09.2015.pioro_wieczne.jpgKIW - JĘZYK POLSKI 

 Prowadzący:
 ANNA LIPIŃSKA 

Termin zajęć: 
PIĄTEK 1 LEKCJA 

Miejsce zajęć:
 SALA C3 

Uczestnicy zajęć: 
UCZNIOWIE KLAS 3 ABC 
  
"Wiedza prawdziwa, mądrość.
nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, 
zanim jeszcze nie zaczął się jej uczyć".
Enniusz 

CELE: 

- poszerzanie wiedzy o treści ponadprogramowe w stosunku do realizowanego materiału nauczania języka polskiego, 
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz ich selekcjonowanie,
- doskonalenie techniki rozwiązywania testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań polonistycznych,
- rozwijanie umiejętności odbioru różnych tekstów kultury,
- kształcenie umiejętności organizowania i kontrolowania własnej pracy,
- rozwijanie sprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, 
- skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.ZADANIA:

- rozwiązywanie testów egzaminacyjnych - zapoznanie z technikami rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego,
- praktyczne ćwiczenia z zakresu składni, fleksji, słowotwórstwa,
- podnoszenie sprawności ortograficznej, językowej, stylistycznej,
- redagowanie dłuższych form wypowiedzi pisemnych, 
- rozwiązywanie ćwiczeń mających na celu utrwalenie znajomości terminów literackich, 
- określanie funkcji środków stylistycznych, 
- rozwiązywanie testów interpunkcyjnych,
- odczytywanie informacji z diagramów, tabel, wykresów,
- utrwalanie wiedzy z zakresu nauki o języku.OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uczeń posiada:
- wiedzę wymaganą do egzaminu gimnazjalnego,
- osiąga satysfakcjonujące wyniki w nauce z języka polskiego,
- wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce, 
- czyta ze zrozumieniem, poprawnie redaguje różne formy wypowiedzi ustnej i pisemnej, 
- potrafi zorganizować swój warsztat pracy.

                            "Po to,aby być niepospolicie uczonym,
                          trzeba zacząć od pospolitego uczenia się"
                                                       CHARLES DICKENS

Trening przed egzaminem gimnazjalnym!
PRZYKŁADOWE TEMATY WYPRACOWAŃ:

1. Ludzie dobrej woli zwyciężają zło. Napisz rozprawkę na podstawie poznanych utworów literackich i własnych refleksji.

2. Czy warto "zdobywać góry" i ambitnie dążyć do celu? Uzasadnij w formie rozprawki na podstawie zachowań znanych bohaterów literackich oraz własnych przemyśleń.
 
3. Ta wędrówka zupełnie zmieniła jego życie. Opowiedz 
o podróży wybranego bohatera. 

4. Rodzina to najcenniejsza wartość w życiu człowieka - Twoje rozważania w oparciu o poznane utwory literackie oraz własne obserwacje. 

5. Napisz rozprawkę na temat: patriotyzm - relikt przeszłości czy wartość aktualna i dziś?

6. Uzasadnij słuszność twierdzenia: "Prawdziwym człowiekiem jest ten, kto kocha innych ludzi".

7. Napisz artykuł do gazetki szkolnej na temat: "Historia magistra vitae, czyli historia nauczycielką życia". 

8. Napisz list do rówieśnika z Europy, w którym zachęcisz go do przeczytania najbardziej "polskiej" ze wszystkich książek, czyli ... (sam dopisz tytuł, a w liście uzasadnij swój wybór).

9. "Dawne obyczaje umieją zwycięsko opierać się niszczącemu działaniu czasów". Ustosunkowując się do powyższej tezy, rozważ, co sprzyja i co zagraża trwałości dawnych obyczajów. 

10. O człowieku świadczą jego czyny - charakterystyka wybranej postaci literackiej.

Na pewno zauważyliście, że większość przykładowych wypracowań należy napisać w formie rozprawki.
Jednak na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się również inne formy wypowiedzi pisemnej:

- opowiadanie,
- opis sytuacji i przeżyć, dzieła sztuki,
- charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej,
- sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia 
z życia,
- podanie,
- życiorys i CV,
- list motywacyjny. 
Oto adresy internetowe, na których znajdziecie:

- informator o egzaminie gimnazjalnym,
- przykładowe arkusze egzaminacyjne,
- arkusze z lat ubiegłych,
- rzetelne informacje i wskazówkiPRZED EGZAMINEM NALEŻY POWTÓRZYĆ!!!

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

- "Zemsta" A. Fredro
- "Romeo i Julia" W. Szekspir
- "Dziady" cz.II A. Mickiewicz
- "Mały Książę" A.de Saint-Exupery
-"Skąpiec" Molier
- "Krzyżacy" H. Sienkiewicz
- "Kamienie na szaniec" A. Kamiński
- "Pan Tadeusz" A. Mickiewicz
- "Stary człowiek i morze" E. Hemingway
- "Antygona" Sofokles
- "Balladyna" J. Słowacki
- "Latarnik" H. Sienkiewicz
- "Oskar i pani Róża" E.E. Schmitt
 

DZIAŁY GRAMATYKI:

- fleksja
- składnia
- fonetyka
- słowotwórstwo
 

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ
10 KWIETNIA 2019
 
Życzę powodzenia!
                                                          Anna Lipińska
 

 


  Zmieniony ( 11.12.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.