Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow Koło Matematyczne klasy 5 Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Koło Matematyczne klasy 5 PDF Drukuj Email
Wpisał: M.Prażuch   
01.09.2011.

kolo_mat"TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE,
ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ,
KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE"

G. CH. LICHTENBERGProwadzący: 

mgr Maria Prażuch


Zajęcia prowadzone są w sali C18

poniedziałek godzina 08.05 - 08.50
CELEM KOŁA JEST:

Ø  Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki  oraz problemów praktycznych;

Ø  Rozwijanie języka matematycznego oraz kształcenie poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli;

Ø  Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania;

Ø  Rozwijanie zainteresowań matematycznych;

Ø  Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności;

Ø  Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;

Ø  Kształcenie umiejętności interpretowania i argumentowania;

Ø  Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów;

        Ø  Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych;

Ø  Kształtowanie systematyczności, cierpliwości, wytrwałości, szacunku do pracy umysłowej;

Ø  Kształcenie biegłego rozwiązywania zadań o zwiększonym stopniu trudności.


CELE  OPERACYJNE – UCZEŃ POTRAFI

 

Ø  Czytać ze zrozumieniem i analizować tekst matematyczny;

Ø  Uzasadniać i argumentować;

Ø  Wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania nowych problemów;

Ø  Dostrzegać zależności matematyczne w otaczającym świecie;

Ø  Analizować treści zadań oraz poszukiwać różnych rozwiązań tego samego problemów;

Ø  Prezentować rozwiązania zadań w sposób czytelny i zrozumiały;

Ø  Sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy;

Ø  Łączyć wiedzę zdobytą na lekcjach z nowymi elementami matematyki wykraczającymi poza program nauczania


METODY  I  FORMY  PRACY

 

Ø  krótki wykład – często z wykorzystaniem technologii komputerowej;

Ø  wykonywanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań (lekcje ćwiczeniowe) – zadania mające charakter nietypowy i zawierające ciekawe treści często o podłożu praktycznym;

Ø  pogadanka problemowa – rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca rozwiązywania problemów;

Ø  burza mózgów;

Ø  praca w grupach – ułatwia aktywizację wszystkich uczniów i działa inspirująco;

Ø  praca z tekstem matematycznym;

Ø  praca z indywidualna, praca grupowa;

Ø  podająca;

Ø  problemowa;

Ø  testy, gry matematyczne, krzyżówki, łamigłówki.


TEMATYKA ZAJĘĆ


TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO

 

1.       Z dziejów matematyki (wybrane zagadnienia).

Działania na liczbach naturalnych.

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Wprowadzenie w elementy statystyki.

Przygotowanie do udziału w konkursach (Olimpus, Kangur, Alfik)

Wprowadzenie w procenty.

Wprowadzenie w równania.

Figury płaskie i bryły przestrzenne.

10.   Ciekawostki.

Aforyzmy i sentencje matematyczne;

Zadania anegdotyczne.

 

  DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

a)


Zmieniony ( 25.09.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2019 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.