Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow Koło Matematyczne klasy 2-3 GIM Header Pic
Header Pic
Start
Klasy
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Dolnośląska e-Szkoła
Kalendarz 2017/2018
Plan lekcji 2017/2018
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Koło Matematyczne klasy 2-3 GIM PDF Drukuj Email
Wpisał: M.Prażuch   
01.09.2011.

kolo_mat"TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE,
ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ,
KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE"

G. CH. LICHTENBERGProwadzący: 

mgr Maria Prażuch


Zajęcia prowadzone są w sali C18

wtorek godzina 15.30 - 16.15
CELEM KOŁA JEST:

Ø  Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki  oraz problemów praktycznych;

Ø  Rozwijanie języka matematycznego oraz kształcenie poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli;

Ø  Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania dla klas ogólnych;

Ø  Rozwijanie zainteresowań matematycznych;

Ø  Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności;

Ø  Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;

Ø  Kształcenie umiejętności interpretowania i argumentowania;

Ø  Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów;

        Ø  Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych;

Ø  Kształtowanie systematyczności, cierpliwości, wytrwałości, szacunku do pracy umysłowej;

Ø  Kształcenie biegłego rozwiązywania zadań o zwiększonym stopniu trudności.


CELE  OPERACYJNE – UCZEŃ POTRAFI

 

Ø  Czytać ze zrozumieniem i analizować tekst matematyczny;

Ø  Uzasadniać i argumentować;

Ø  Wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania nowych problemów;

Ø  Dostrzegać zależności matematyczne w otaczającym świecie;

Ø  Analizować treści zadań oraz poszukiwać różnych rozwiązań tego samego problemów;

Ø  Prezentować rozwiązania zadań w sposób czytelny i zrozumiały;

Ø  Sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy;

Ø  Łączyć wiedzę zdobytą na lekcjach z nowymi elementami matematyki wykraczającymi poza program nauczania


METODY  I  FORMY  PRACY

 

Ø  krótki wykład – często z wykorzystaniem technologii komputerowej;

Ø  wykonywanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań (lekcje ćwiczeniowe) – zadania mające charakter nietypowy i zawierające ciekawe treści często o podłożu praktycznym;

Ø  pogadanka problemowa – rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca rozwiązywania problemów;

Ø  burza mózgów;

Ø  praca w grupach – ułatwia aktywizację wszystkich uczniów i działa inspirująco;

Ø  praca z tekstem matematycznym;

Ø  praca z indywidualna, praca grupowa;

Ø  podająca;

Ø  problemowa;

Ø  testy, gry matematyczne, krzyżówki, łamigłówki.


TEMATYKA ZAJĘĆ


TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO

 

1.       Z dziejów matematyki.

- wybitni matematycy starożytności;

- polska szkoła matematyczna – wkład Polaków w rozwój matematyki jako nauki;

- ciekawostki matematyczne, analiza i rozwiązywanie ciekawych problemów i zadań sprzed wieków.

 

2.       System dziesiątkowy.

- zadania różne rozwiązywane sposobem arytmetycznym.

 

3.       Nauka o zbiorach.

- przykłady zbiorów, sposoby opisywania zbiorów.

- symbole: przynależności, zawierania, sumy, iloczynu, różnicy, itp.;

- działania na zbiorach, zadani z wykorzystaniem zbiorów

- zbiory i przedziały liczbowe;

- formy zdaniowe – alternatywa, koniunkcja.

 

4.       Elementarne wiadomości z teorii liczb.

- podzielność liczb – podstawowe definicje i twierdzenia;

- cechy podzielności;

- algorytm Euklidesa;

- liczby pierwsze i złożone – „sito Eratostenesa”;

- ułamki – zamiana ułamków dziesiętnych nieskończonych okresowych na zwykłe;

- zadania na liczbach na dowodzenie.

 

5.       Procenty.

- stosowanie reguł podstawowych obliczeń procentowych w sytuacjach nietypowych i problemowych.

 

6.       Elementy ekonomii.

- wprowadzenie pojęć : bankomat, odsetki, kredyt, kapitał, karta kredytowa, czek, oprocentowanie, procent składany, ekonomia, waluta, wkład, blankiet bankowy, debet, bilans, inflacja, bankructwo, superata, konto, kapitalizacja odsetek, giełda itp.

 - od wymiany naturalnej do pieniądza elektronicznego

- wykorzystanie funkcji pieniądza w gospodarce rynkowej;

- obliczanie odsetek;

- różne formy oszczędzania;

- kredyty;

- zadania rnietypowe

 

7.       Równania, nierówności i układy równań.

- zbiór rozwiązań równania, nierówności, układu równań;

- rozwiązywanie równań i nierówności, w których występuje wartość bezwzględna;

- rozwiązywanie równań kwadratowych;

- rozwiązywanie układów równań metodą wyznaczników;

- zastosowanie równań, nierówności, układów równań i nierówności do rozwiązywania zadań tekstowych.

 

8.       Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

- pojęcie silni, permutacji, kombinacji itp.;

- elementarne zadania z rachunku prawdopodobieństwa.

 

9.       Figury płaskie i bryły przestrzenne.

- rozwiązywanie zadań złożonych z wykorzystaniem własności wielokątów;

- rozwiązywanie zadań dotyczących szukania miar kątów w różnych sytuacjach;

- rozwiązywanie zadań dotyczących koła, odcinka i wycinka koła;

- pola i obwody figur w sytuacjach problemowych (wprowadzenie wzoru Herona na obliczanie pola trójkąta);

- rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących pól i objętości brył;

- przekształcenia izometryczne, jednokładność i podobieństwo;

- twierdzenie Pitagorasa i Talesa oraz twierdzenia odwrotne w zadaniach;

- elementy geometrii analitycznej w zadaniach;

- zadania na dowodzenie.

 

10.   Ciekawostki.

- złudzenia optyczne;

- aforyzmy i sentencje matematyczne;

- zadania anegdotyczne.

 

  DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

a)  Odbyły  się wszystkie zaplanowane  zajęcia ( do 4.12.17), realizujemy  tematy według rozkładu .

b)  Tematy realizowane miały również na celu  przygotowanie uczniów do bieżących konkursów, szczególnie zwróciliśmy uwagę na konkurs ZDOLNY ŚLĄZAK  I  OLIMPUS MATEMATYCZNY. .

c) Uczestnicy koła  i IPN-u brali udział we wszystkich bieżących konkursach matematycznych


Zmieniony ( 05.12.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.