Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow Fakultet matematyczny 3abc Header Pic
Header Pic
Start
Klasy
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Dolnośląska e-Szkoła
Kalendarz 2017/2018
Plan lekcji 2017/2018
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Fakultet matematyczny 3abc PDF Drukuj Email
Wpisał: W. Kamińska   
17.09.2015.
FAKULTET MATEMATYCZNYTermin zajęć:     WTOREK

Godzina zajęć:  1 LEKCJA

Sala:                 C 18

Prowadząca:      mgr Wioletta Kamińska

Uczestnicy:       uczniowie klas trzecich gimnazjum

Cele ogólne programu koła zainteresowań:

- kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki oraz problemów praktycznych;
- posługiwanie się językiem matematycznym oraz kształcenie poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli;

- kształtowanie zainteresowań matematycznych;
- wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;

- kształtowanie aktywności poznawczej uczniów;
- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
- kształcenie umiejętności interpretowania i argumentowania;

- poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów z zakresu matematyki poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania.


Cele szczegółowe programu koła zainteresowań:

- czytanie ze zrozumieniem i analizowanie tekstów  matematycznych;

- uzasadnianie i argumentowanie;
- wykorzystywanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania nowych problemów;
- dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie;
- analizowanie treści zadań oraz poszukiwanie różnych rozwiązań tego samego problemu;

- prezentowanie rozwiązania zadań w sposób zrozumiały i czytelny;
- sprawdzanie otrzymanych wyników i korygowanie błędów;
- łączenie zdobytej wiedzy  na lekcjach z nowymi elementami matematyki wykraczającymi poza program nauczania.


Metody i formy pracy:

- krótki wykład – często z wykorzystaniem technologii komputerowej;

- wykonywanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań (lekcje ćwiczeniowe) – zadania maja charakter   nietypowy i zawierają ciekawe treści często o podłożu praktycznym;

- pogadanka problemowa – rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca sposobu rozwiązania problemu;

- burza mózgów;

- praca w grupach – ułatwia aktywizację wszystkich uczniów i działa inspirująco;
- praca z tekstem matematycznym;
- praca indywidualna;

- podająca;

- problemowa;

- testy, gry matematyczne, krzyżówki, łamigłówki;

- praca z wykorzystaniem TI.


Osiągnięcia uczniów:

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;

- rozwinięcie zainteresowań matematycznych;

- wyższe osiągnięcia na egzaminie gimnazjalnym;

- umiejętność zastosowania matematyki w różnych dziedzinach.


Tematyka zajęć:

1.      Zbiory, liczby i działania – działania na liczbach, potęgi, pierwiastki, wartość bezwzględna, działania na zbiorach, obliczenia procentowe, stężenia roztworów.

2.      Wyrażenia algebraiczne – działania na wyrażeniach algebraicznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie sum algebraicznych), wzory skróconego mnożenia, obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych, rozkładanie sum algebraicznych na czynniki.

3.      Równania i nierówności – rozwiązywanie równań i nierówności, zastosowanie równań do zadań tekstowych, rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną.

4.      Funkcje – pojęcie funkcji, wykresy funkcji liniowych, własności funkcji liniowej, proporcjonalność prosta i odwrotna.

5.      Układy równań – rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

6.      Figury płaskie – własności figur płaskich, pola i obwody figur płaskich, Twierdzenie Pitagorasa.

7.      Proporcjonalność odcinków – podział odcinka na równe części, podział odcinka w danym stosunku, Twierdzenie Talesa.

8.      Graniastosłupy i ostrosłupy – własności brył przestrzennych, pola powierzchni całkowitej i objętości brył przestrzennych, siatki brył przestrzennych, rysowanie figur, wzory.

9.      Bryły obrotowe – walec, stożek, kula i ich własności, pola powierzchni całkowitej i objętość brył obrotowych, wzory.

10.   Elementy statystyki opisowej – doświadczenia losowe, odczytywanie danych z wykresów, tabel, diagramów.


Ewaluacja programu koła zainteresowań:

(przykładowe narzędzia i metody)

- przeprowadzenie diagnoz i testów sprawdzających raz na miesiąc;

- sprawdzanie zadań domowych adekwatnych do zdobytych umiejętności na poszczególnych zajęciach, co da obraz skuteczności programu na bieżąco;

- wyniki konkursów matematycznych organizowanych w szkole;

- wynik na egzaminie gimnazjalnym.


Nasze działania na fakultecie:

JUŻ WKRÓCE !!!


 
Zmieniony ( 03.09.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.