Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Publikacje nauczycieli arrow Przydatne pliki dla nauczycieli Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Przydatne pliki dla nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
04.03.2007.


1. Pliczek Pomocniczek PLAN (Excel) budowa pliku pomaga w drukowaniu planu lekcji dla 46-ciu nauczycieli ponadto informuje nauczyciela o dyżurze i podlicza ilość minut dyżuru w tygodniu. Pomysł i realizacja: Michał Białek i Krzysztof Stobnicki.


2. Pliczek Pomocniczek WYCHOWAWCA (Excel) pomaga w papierkowej pracy wychowawcy. Zanim rozpoczniesz pracę zrób sobie kopię pliku (błąd lub drugi semestr) Istnieje też możliwość obliczenia punktów z zachowania, które automatycznie zamieniane są na odpowiednią ocenę pisemną zgodną z wytycznymi WSO GZS w Bielanach Wrocławskich. Dodatkową możliwością jest wydruk planu dla klasy, dla nauczyciela, obliczanie frekwencji, list obecności, itp. Nie przerażaj się do wszystkich druków kolumny "Nazwisko Imię" wypełniają się automatycznie. Państwo muszą zrobić to tylko raz (zakładka DANE KLASY)

>>>> pobierz SP <<<<
>>>> pobierz GIM <<<<

3. Pliczek (Excel) zawiera tabele pomocne w obliczaniu oceny z zachowania uczniów gimnazjum w Bielanach Wrocławskich. Jest to wycinek możliwości pliku opisanego w punkcie 2 (powyżej).


4. Plik programu Excel, który pomaga w tworzeniu kartek z ocenami cząstkowymi uczniów danej klasy dla rodziców.

5. Prosty szablon przydatny podczas opracowywania ankiet. Wpisanie wartości powoduje automatyczne pojawianie się słupków wykresu. Szablon przygotowany jest na 20 pytań.

6. Diagnoza wewnętrzna (po zmianach - 11.11.2014)Po rozpakowaniu archiwum *.zip otrzymacie katalog zawierający  dwa pliki (plus zrzut ekranowy). Szablon jest przewidziany dla czterech zespołów klasowych i maksymalnie można wpisać 40 zadań.  Wystarczy wypełnić odpowiednie pola  arkusza kalkulacyjnego  danymi, a to spowoduje proces obliczeń i  generowanie różnego rodzaju wykresów. Podsumowaniem jest arkusz o nazwie "raport". Jest to w postaci gotowej do wydruku.  Jedyną rzeczą jaką trzeba wypełnić to dane, opisy i wnioski do dalszej pracy. Odpada robota związana z tworzeniem wykresów, tabel itp. Dodatkowo zaistniała potrzeba wystawienia zaświadczeń z informacjami dla rodziców/opiekunów dziecka. W tym celu niezbędne są podstawowe umiejętności wykorzystania opcji korespondencji seryjnej. Plik o nazwie zaswiadczenia.docx, jest szablonem, w którym należy wskazać odpowiedni arkusz (BrakiA, BrakiB, BrakiC, BrakiD) ze skoroszytu diagnoza_wewnetrzna_raport.xlsx.

W programie Word 2007 aby wydrukować zaświadczenia należy wybrać kolejno: Korespondencja / Wybierz adresatów / Użyj istniejącej listy... / wskazać skoroszyt diagnoza_wewnetrzna_raport.xlsx, a następnie wskazać odpowiedni arkusz np.  "BrakiA" (dla klasy A). W zakładce Korespondencja można zobaczyć podgląd wyników i jeżeli wszystko jest poprawnie przechodzimy do scalenia dokumentu. Użyjemy w tym celu przycisku Zakończ i scal / Edytuj poszczególne dokumenty. Wskazujemy ile rekordów (uczniów) ma scalić i zatwierdzamy OK. Nowo utworzony dokument zapisujemy, jako efekt końcowy naszej pracy. Pozostaje wydruk.
Uwaga! Aby w zaświadczeniach pojawiły się "słabe strony" ucznia konieczne jest wypełnienie tabeli arkusza Kartoteka testu diagnoza_wewnetrzna_raport.xlsx. Kolumna "Sprawdzana umiejętność" powinna być wypełniona w formie równoważnika zdania.


Poniżej zrzut ekranowy z wygenerowanego przy pomocy korespondencji seryjnej zaświadczenia:

7. Diagnoza wałbrzyska. (po zmianach - 06.08.2015) Pomaga w analizie wyników diagnozy i w zależności od trudności pytań przypisuje je do odpowiedniej grupy zadań (bardzo trudne, trudne, umiarkowanie trudne, łatwe, bardzo łatwe). Szablon trzech plików powiązanych ze sobą łączami. Wystarczy wypełnić plik arkusza kalkulacyjnego danymi (oznaczone czerwoną ramką), a to powoduje generowanie wykresów w prezentacji multimedialnej dołączonej do archiwum ZIP. Podobnie zachowuje się umieszczony tam plik programu Word będący formą podsumowania. Jedyną rzeczą jaką trzeba wypełnić to wnioski do dalszej pracy. Ważne jest by w pliku Excel były aktualne wartości tabeli Poziom kompetencji w arkuszu o nazwie trudnosc. Każdego roku widełki punktacji poziomu kompetencji mogą być inne.


UWAGA!
   Żeby nie było kłopotów ze ścieżką utworzonych łączy należy plik ZIP rozpakować i folder (diagnoza_walbrzyska) umieścić na czas edycji bezpośrednio na partycji C (to dlatego, że taka partycja jest u każdego z systemem Windows) czyli C:\diagnoza_walbrzyska. Po tej operacji odnośniki zadziałają poprawnie. Innym sposobem jest edycja łączy do pliku, co przedstawia ten zrzut ekranowy:
 
   Należy doprowadzić do zmiany położenia pliku źródłowego z widocznego na zrzucie (D:\papiery_dokumenty\wychowawca...................) na prawdziwy/poprawny.

8. Zastępstwa. Skoroszyt arkusza kalkulacyjnego pomocny w rozliczeniach zastępstw doraźnych i druku. W części przeznaczonej do edycji osoba wypełniająca używa nazw skrótowych, które wcześniej wprowadziła do tabeli w arkusza "Dane osobowe" w kolumnie "Używana nazwa". Bez znaczenia jest czy nazwisko wpiszemy małą czy dużą literą. Odpowiednia funkcja zamieni to na dużą literę i doda inicjał imienia w części nieedytowalnej przeznaczonej do wydruku. Dodatkowo w archiwum ZIP umieszczony został plik arkusza (TV.ods), który ukazuje zastępstwa na telewizorach rozmieszczonych w budynku szkoły. Pomiędzy plikami umieszczone zostały łącza stąd pytania programu o zgodę na aktualizację. Plik zapisany jest w rozszerzeniu *.xls, wielkość pliku: 13 MB. Plik TV.ods nie łączy się z nowymi rozszerzeniami (*.xlsx) stąd zapis w starszym rodzaju programu Excel.

9. Porównywanie wyników diagnoz. Skoroszyt arkusza kalkulacyjnego zawiera tabele, w które wpisujemy wyniki diagnoz (możliwość wpisania wyników z czterech diagnoz) dla czterech zespołów klasowych. Po wpisaniu wyników powstaje baza danych dla korespondencji seryjnej. W efekcie można wygenerować zaświadczenie dla rodzica w sposób automatyczny. Służą do tego szablony korespondencji seryjnej zamieszczone w archiwum ZIP. Szablony te utworzone są w programie WORD. Po ich uruchomieniu program zapyta o miejsce docelowe bazy danych i o odpowiedni arkusz (np. baza_a). Domyślna ścieżka dostępu do bazy będzie na Państwa komputerach niepoprawna. Należy zrezygnować z proponowanej i wskazać ją na nowo czyli (w Office 2007) zakładka korespondencja dalej wybierz adresatów następnie użyj istniejącej listy i wskazać skoroszyt porownanie_klas_diagnozy.xls Pojawi się okno, w którym należy wskazać odpowiedni arkusz w zależności którą klasę chcemy wygenerować  (np. baza_a).
W zakładce Korespondencja można zobaczyć podgląd wyników i jeżeli wszystko jest poprawnie przechodzimy do scalenia dokumentu. Użyjemy w tym celu przycisku Zakończ i scal / Edytuj poszczególne dokumenty. Wskazujemy ile rekordów (uczniów) ma scalić i zatwierdzamy OK. Nowo utworzony dokument zapisujemy, jako efekt końcowy naszej pracy. Pozostaje wydruk.

>>>> pobierz <<<<


10. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych i NI. (po zmianach - 14.12.2018) Skoroszyt programu Excel z osadzonym plikiem opisu naliczania. Zmiana dotyczy zwiększenia ilości pytań (z 40 na 55).


11. Grafiki przydatne do tworzenia dokumentów szkoły.
 1. Plik źródłowy logo Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień SVG > Inkscape.
 2. png Logo Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień (przezroczyste tło) 930x913 25/03/2012,00:44 252 Kb
 3. png Logo Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień (białe tło) 930x913 25/03/2012,00:51 245 Kb
 4. png Logo Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień (białe tło) 92x90 25/03/2012,00:44 10 Kb
 5. png Logo Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień (białe tło) 200x196 25/03/2012,00:44 114.40 Kb
 6. png Logo szkoły podstawowej o wymiarach 428x409 28/02/2010,00:44 114.40 Kb
 7. png Logo gimnazjum o wymiarach 428x409 28/02/2010,00:44 109.22 Kb
 8. png Logo samorządu SP o wymiarach 494x485 28/02/2010,00:49 163.55 Kb
 9. png Logo samorządu GIM o wymiarach 494x485 28/02/2010,00:48 153.25 Kb
 10. png Logo samorządu SP o wymiarach 300x295 28/02/2010,00:46 75.39 Kb
 11. png Logo samorządu GIM o wymiarach 300x295 28/02/2010,00:46 75.39 Kb
 12. png Mapka z logo szkoły 108x176 28/02/2010,00:43 17.10 Kb
 13. png UNICEF biały napis na niebieskim tle wymiary 581x199 28/02/2010,01:27 18.39 Kb
 14. png UNICEF niebieski napis na białym tle wymiary 581x199 28/02/2010,01:27 18.38 Kb
 15. png UNICEF niebieski napis na żółtym tle wymiary 581x199 28/02/2010,01:27 23.63 Kb
 16. png UNICEF czarny napis na białym tle wymiary 581x199 28/02/2010,01:27 21.91 Kb
 17. png UNICEF biały napis na czarnym tle wymiary 581x199 28/02/2010,01:27 21.64 Kb
 18. png Front szkoły czarno-biały wymiary 2285x482 17/02/2015,01:27 116 Kb
 19. Plik SVG (1,6MB), który można edytować za  pomocą programu Inkscape. Są w nim obrazy wektorowe (logo SP, logo Gim, logo samorządu SP, logo samorządu GIM, logo UNICEF w pięciu wersjach kolorystycznych)


Creative Commons License
Prace w tym artykule, z wyłączeniem logo UNICEF (kopia) i logo Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień (kopia) są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

OBEJRZYJ GRAFIKI
1.
dolnosl_sys_wspier_uzdol_biale_tlo_200x196.png
2.
dolnosl_sys_wspier_uzdol_biale_tlo_92x90.png
3.
dolnosl_sys_wspier_uzdol_biale_tlo_930x913.png
4.
dolnosl_sys_wspier_uzdol_przezroczyste_tlo_930x913.png
5.
front_szkola_3d.jpg
6.
godlo_polski_200x228.png
7.
godlo_polski_79x90.png
8.
logo_sp_gim_mini.png
9.
logo_szkoly_gim_428x409.png
10.
logo_szkoly_gim_86x83.png
11.
logo_szkoly_gim_i_sp_zaloba.jpg
12.
logo_szkoly_sp_428x409.png
13.
logo_szkoly_sp_85x82.png
14.
mapka_z_logo_szkol_108_176.png
15.
samorzad_gim_300.png
16.
samorzad_gim_494x485.png
17.
samorzad_sp_300.png
18.
samorzad_sp_494x485.png
19.
szkola_svg_png.png
20.
unicef_biel_na_czar.png
21.
unicef_biel_na_nieb.png
22.
unicef_czar_na_biel.png
23.
unicef_nieb_na_biel.png
24.
unicef_nieb_na_zol.png


Miłej pracy.
Wink

Zmieniony ( 14.12.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.