Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Innowacje pedagogiczne arrow Koło teatralne 100 bajek Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Koło teatralne 100 bajek PDF Drukuj Email
Wpisał: L Grzeszczak   
14.12.2006.  100 BAJEK
Prowadzi: Lidia Grzeszczak

ludek11   ludek11ludek11INNOWACJA PEDAGOGICZNA
z zakresu zajęć teatralnych
„STO BAJEK”

DLA  UCZNIÓW KLASY III b
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
REALIZOWANA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


 Autor:  Lidia Grzeszczak

  Założeniem innowacji jest poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów związane z rozbudzeniem zainteresowań teatrem.  W zabawach teatralnych dzieci chętnie utożsamiają się z przedstawionymi przez siebie postaciami, rozwijają inwencję twórczą,  ćwiczą dykcję, przełamują barierę nieśmiałości. Uczą się przy tym  odpowiedzialności, koleżeńskości i tolerancji. Młodzi aktorzy będą mogli rozwijać także swoje umiejętności taneczne i plastyczne. Wezmą udział w lekcjach teatralnych, które przybliżą im pracę teatru aktorskiego.  Teatr dziecięcy pełnić więc będzie wiele funkcji:  dydaktyczną, wychowawczą, terapeutyczną.

CELE GŁÓWNE:

•    rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst,
•    rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej,
•    przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa


CELE SZCZEGÓŁOWE:

•    uwrażliwienie uczniów na sztukę, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
•    wdrażanie do skupienia uwagi i do uważnego słuchania prezentowanego tekstu literackiego,
•    budzenie zainteresowania teatrem, poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem oraz zasad zachowania się w teatrze,
•    poznanie procesu twórczego w pracy nad spektaklem,
•    uświadamianie uczniom ich własnych predyspozycji, możliwości.
•    poprawa emisji głosu i wyrazistości mowy,
•    rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
•    rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- motorycznej i umiejętności muzycznych,
•    zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych, doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
•    rozbudzanie wyobraźni twórczej, rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych,
•    integracja  grupy teatralnej, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i w zespole, kształtowanie takich  cech jak tolerancja, otwartość,
•    pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i kształtowanie postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
•    zdobywanie umiejętność przeżywania i wyrażania emocji poprzez dobór odpowiednich słów, ruchu, muzyki i rekwizytów,
•    przygotowanie do odbioru sztuki

OCZEKIWANE REZULTATY

Biorąc aktywny udział w zajęciach koła uczniowie:
- poznają kolegów w grupie
- akceptują siebie i kolegów
- współpracują podczas wykonywania zadań w zespole
- właściwie posługują się głosem, poprawnie i wyraźnie wymawiają wyrazy
- korzystają z biblioteki w poszukiwaniu utworów do zainscenizowania
- potrafią słuchać i czytać teksty literackie
- potrafią recytować wiersze z uwzględnieniem rytmu, akcentu logicznego, intonacji 
-  posługują się słownictwem związanym z teatrem
- właściwie zachowują się w teatrze
- potrafią wykonać program i plakat teatralny, zaproszenie
- potrafią wykonać elementy  dekoracji, kostiumów
- potrafią ułożyć akompaniament z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
  lub  przedmiotów zastępczych ( np. gazety, folia, puszki, butelki)
- potrafią zatańczyć w rytm melodii
- potrafią wystąpić przed publicznością reprezentując grupę teatralną i szkołę
- radzą sobie z tremą, potrafią dostrzec mankamenty swojego występu
Podsumowanie działalności koła teatralnego w I półroczu 2017/2018


 Podczas zajęć koła dzieci  zdobyły wiadomości z zakresu kultury żywego słowa, usprawniały narządy mowy, ćwiczyły tempo i dynamikę głosu, poznały zasady prawidłowego wymawiania samogłosek i spółgłosek oraz trudnych zestawów sylabowych, a także nabyły umiejętność prawidłowego oddychania podczas mówienia. W zakresie komunikacji niewerbalnej wykonywały ćwiczenia dramowe kształcące ekspresję i dynamikę ruchu, mimikę twarzy oraz poznały rolę gestów i przekład słowa w gesty. Reagowały ruchem na muzykę. Przygotowywały układy taneczne.
  Nabyte umiejętności dzieci prezentowały początkowo tylko na zajęciach podczas scenek dramowych przygotowanych lub improwizowanych, recytacji wierszy lub etiud pantomimicznych. Pierwszym przedstawieniem, dającym  możliwość zaprezentowania  się na forum szkoły , była inscenizacja przygotowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt. „Scenki z życia ucznia”. Aktorzy recytowali zabawne wiersze, przedstawili pantomimę o uczniach, śpiewali piosenki, zatańczyli do utworu „Marsz Radeckiego”.
  Kolejne przedstawienie to „Muzyczna opowieść świąteczna”, w której uczniowie bez słów opowiedzieli o świętach Bożego Narodzenia. Grę aktorów podkreślała muzyka dobrana odpowiednio do każdej sceny. A na scenie pojawiały się dzieci ubierające choinkę, rodzina przygotowująca się do wieczerzy wigilijnej, niespodziewany gość, a także bardzo roztańczone postacie: Mikołaje z prezentami, diabełki i aniołki. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali kolędy i zaprezentowali układ taneczny z latarenkami. 
  Na przedstawienia zapraszani byli nauczyciele, przedstawiciele gminy, rodzice, dzieci z klas 0-3, a także dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie. Uczniowie z tej okazji tworzyli zaproszenia i przygotowywali plakaty informujące o występach koła teatralnego.
Możliwość zaprezentowania się na scenie przed tak dużą publicznością była dla dzieci dużym przeżyciem. Musiały zmagać się z tremą, mobilizować do wyrazistego i głośnego mówienia. Publiczne wystąpienia sprawiły, że nabyły poczucia własnej wartości, przezwyciężyły nieśmiałość.
Cele koła teatralnego zostały osiągnięte. Udział w zajęciach pomógł dzieciom rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania. U wychowanków rozwinęła się wyobraźnia i inwencja twórcza. Wspólnie spędzony czas był doskonałą nauką tolerancji i otwarcia się na drugiego człowieka. Uczniowie prezentowali swoje dokonania teatralne na forum szkolnym. Działalność koła teatralnego wzbogaciła pracę szkoły. Dzięki spotkaniom ze środowiskiem lokalnym – przedszkolem - szkoła staje się miejscem otwartym i przyjaznym dla przyszłych pierwszoklasistów. Wpłynęła też pozytywnie na współpracę z rodzicami, którzy pomagali podczas tworzenia kostiumów i elementów scenografii. Uczniowie oraz ich rodzice stają się współtwórcami życia szkolnego.
 
 
 Podsumowanie działalności koła w II półroczu

       Uczniowie podczas zajęć doskonalili swoje umiejętności aktorskie. Wzięli też udział w  warsztatach teatralno – muzycznych w CDT Kuźnia w Bielanach Wr. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, które pod kierunkiem aktora przygotowywały scenki pantomimiczne. Na zakończenie odbyło się przedstawienie. Uczestnicy raz byli aktorami, a raz widzami. Zadaniem każdej grupy było odgadnięcie tytułu przedstawianej dramy przez drużynę przeciwną. Wszyscy zagrali też koncert na rurach.

      22 marca podczas Dnia Otwartego Szkoły teatrzyk Sto bajek wystąpił w przedstawieniu pt. "Krzywa bajka". W odległym królestwie wszyscy mieszkańcy mieli ogromny kłopot - wszystko było krzywe. Król i królowa sprowadzili na pomoc magów, którzy odkryli winnych. Były to złośliwe chochliki. Jak to w bajkach bywa wszystko dobrze się skończyło.

       19 czerwca aktorzy zaprosili klasy 0-3 na przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka” nawiązujące tematyką do hasła przewodniego Święta Szkoły "PoMoc daje Moc". Warto pomagać bezinteresownie wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Bierzmy przykład z Szewczyka jak mówią słowa finałowej piosenki. Tym razem teatr żywego aktora połączyliśmy z teatrem kukiełkowym.  

         Bardzo dziękuję aktorom za piękne występy i ciężką pracę podczas nauki ról i prowadzonych prób, a rodzicom za zaangażowanie w przygotowywanie strojów. Życzę dalszych sukcesów.

Zmieniony ( 21.06.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.