Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Innowacje pedagogiczne arrow Innowacja pedagogiczna - Ciekawi świata Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Innowacja pedagogiczna - Ciekawi świata PDF Drukuj Email
Wpisał: A. Przybylska   
14.10.2017.
lupa

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji przyrodniczej - "Ciekawi świata"
>>> więcej <<<
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
z zakresu edukacji przyrodniczej
„Ciekawi świata”


DLA  UCZNIÓW KLASY III a
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
REALIZOWANA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


OPIS INNOWACJI

  Zajęcia przyrodnicze adresowane są do uczniów klasy trzeciej edukacji wczesnoszkolnej, którzy dostrzegają piękno otaczającej ich przyrody. Zadaniem szkoły jest nie tylko wyposażenie ucznia w gotową wiedzę, ale również przygotowanie do wymogów stawianych mu we współczesnym świecie. Nauczyciel powinien więc szukać takich metod i form pracy, które będą kształcić samodzielność, kreatywność, logiczne myślenie, współdziałania w zespole itp.
  Zasadniczym warunkiem sukcesu jest trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Takie możliwości treningu dają zajęcia, na którym uczniowie mają możliwość pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zamiłowania do przyrody. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, umożliwia zdobywanie umiejętności na drodze doświadczeń, obserwacji i pomiarów, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków.
  Innowacja została opracowana zgodnie z obowiązująca podstawą programową i obejmuje materiał o treściach związanych z przyrodą. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji.
  Z uczniami zaprojektujemy i założymy szkolny ogródek kwiatowo – warzywny, co stworzy warunki do wnikliwej obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.

CEL GŁÓWNY

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u uczniów
 • Dostrzeganie informacji przyrodniczych w codziennym życiu
 • Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności
 • Kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów, wyzwalanie aktywności twórczej
 • Indywidualizacja nauczania, umożliwianie zdobywania wiedzy o wyższym poziomie trudności
 • Promowanie zajęć jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
 • Przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych

CELE SZCZEGÓŁOWE


 • rozwijanie umiejętności pracy zespole,
 • poszerzanie wiadomości uczniów,
 • nauczenie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,
 • wyrabianie umiejętności koncentracji, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności,
 • rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków,
 • umiejętności przetwarzania zdobytych wiadomości,
 • szybkości podejmowania decyzji,
 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody
 • klasyfikowanie, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych
 • gromadzenie informacji na podany temat z różnych źródeł
 • kształtowanie szacunku do przyrody
 • rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności analizowania problemu
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań pro – ekologicznych
 
ZAJĘCIA "CIEKAWI ŚWIATA" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

Uczniowie, po zrealizowaniu programu innowacyjnego w roku szkolnego 2017/2018, nabyli pozytywny stosunek do przyrody i gotowość do jej ratowania, nawyków proekologicznych w codziennym życiu,  szacunku wobec przyrody, a także umiejętności współdziałania w grupie. W trakcie realizacji innowacji omawiane były treści programowe dotyczące następujących zagadnień: rodzaje krajobrazów w Polsce, obserwacje przyrodnicze, zwierzęta hodowlane, owoce i warzywa, elementy pogody, czynności związane z prowadzeniem obserwacji pogody, budowa drzewa, charakterystyczne cechy pór roku, charakterystyczne cechy  ssaków.

Podczas zajęć z uczniami nauczyciel wykorzystywał różnorodne metody nauczania: eksperyment, dyskusję, pomiar, burzę mózgów, wycieczkę. Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie. Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy. Praca uczniów oceniana była na podstawie obserwacji zachowań i zaangażowania uczniów podczas zajęć,  wytworów pracy uczniów, rozmów z uczniami.

1.
img-7845_3.jpg
2.
img-7846_6.jpg
3.
img-7850_1.jpg
4.
img-7851_2.jpg
5.
img-7910-kopia.jpg
6.
img-7912-kopia.jpg
7.
img-7914-kopia.jpg
8.
img-7931_1.jpg
9.
img-7932_1.jpg
10.
img-7936-kopia.jpg
11.
img-7940_1.jpg
12.
img-7944.jpg
13.
img-9510_1.jpg
14.
img-9514.jpg
15.
img-9539.jpg
16.
img-9555.jpg
17.
img-9570.jpg
18.
img-9572.jpg
19.
img-9577_1.jpg
20.
img-9583.jpg
 

 
Agnieszka Przybylska

Zmieniony ( 17.06.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.