Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Innowacje pedagogiczne arrow Innowacja pedagogiczna - Ciekawi świata Header Pic
Header Pic
Start
Klasy
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Dolnośląska e-Szkoła
Kalendarz 2017/2018
Plan lekcji 2017/2018
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Innowacja pedagogiczna - Ciekawi świata PDF Drukuj Email
Wpisał: Stobnicki   
15.10.2017.
lupa

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji przyrodniczej - "Ciekawi świata"
>>> więcej <<<
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
z zakresu edukacji przyrodniczej
„Ciekawi świata”

DLA  UCZNIÓW KLASY III a
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
REALIZOWANA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018OPIS INNOWACJI

  Zajęcia przyrodnicze adresowane są do uczniów klasy trzeciej edukacji wczesnoszkolnej, którzy dostrzegają piękno otaczającej ich przyrody. Zadaniem szkoły jest nie tylko wyposażenie ucznia w gotową wiedzę, ale również przygotowanie do wymogów stawianych mu we współczesnym świecie. Nauczyciel powinien więc szukać takich metod i form pracy, które będą kształcić samodzielność, kreatywność, logiczne myślenie, współdziałania w zespole itp.
  Zasadniczym warunkiem sukcesu jest trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Takie możliwości treningu dają zajęcia, na którym uczniowie mają możliwość pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zamiłowania do przyrody. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, umożliwia zdobywanie umiejętności na drodze doświadczeń, obserwacji i pomiarów, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków.
  Innowacja została opracowana zgodnie z obowiązująca podstawą programową i obejmuje materiał o treściach związanych z przyrodą. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji.
  Z uczniami zaprojektujemy i założymy szkolny ogródek kwiatowo – warzywny, co stworzy warunki do wnikliwej obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.

CEL GŁÓWNY

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u uczniów
 • Dostrzeganie informacji przyrodniczych w codziennym życiu
 • Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności
 • Kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów, wyzwalanie aktywności twórczej
 • Indywidualizacja nauczania, umożliwianie zdobywania wiedzy o wyższym poziomie trudności
 • Promowanie zajęć jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
 • Przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych

CELE SZCZEGÓŁOWE


 • rozwijanie umiejętności pracy zespole,
 • poszerzanie wiadomości uczniów,
 • nauczenie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,
 • wyrabianie umiejętności koncentracji, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności,
 • rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków,
 • umiejętności przetwarzania zdobytych wiadomości,
 • szybkości podejmowania decyzji,
 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody
 • klasyfikowanie, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych
 • gromadzenie informacji na podany temat z różnych źródeł
 • kształtowanie szacunku do przyrody
 • rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności analizowania problemu
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań pro – ekologicznych

Agnieszka Przybylska

Zmieniony ( 15.10.2017. )
 
następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.