Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Wolontariat arrow Wolontariat Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Wolontariat PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
12.01.2007.

caluski
 
Ruszył wolontariat
12 stycznia 2007
>>> więcej <<<

 
 
WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE 

   Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku do innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dlatego to właśnie ta instytucja wydaje się najlepszym miejscem, aby propagować ideę wolontariatu. Od września 2005r. uczniowie gimnazjum w Bielanach Wr. podejmują działania związane z wolontariatem, bowiem okazało się, że i w naszej szkole jest grupa uczniów, którzy czują potrzebę zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego, potrzebę podzielenia się tym, co w nich dobre i szlachetne w myśl zasady, że "przyjemniej jest dawać niż otrzymywać".
   Inspiracją do podjęcia działań był cykl zajęć przeprowadzonych w 2 semestrze roku szk.2004/05 przez dyrektora, pedagoga i wychowawców klas gimnazjalnych. Podczas zajęć z uczniami gimnazjalnymi opracowany został BANK POMYSŁÓW związanych z wolontariatem. Uczniowie biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i możliwości określali działania, którymi chcieliby się zająć w ramach wolontariatu, wymieniali osoby, które mogą wspierać ich działania oraz próbowali określić, dlaczego chcą zająć się wolontariatem. Dużym wsparciem działań związanych z wolontariatem okazał się SAMORZĄD UCZNIÓW Z GIMNAZJUM, który rozpropagował działania związane z wolontariatem. Na podstawie uczniowskich pomysłów powstała lista działań- BANK POMYSŁÓW, wśród których znalazły się:

 • akcje charytatywne dotyczące zbiórek np. książek, zabawek dla dzieci z Domów Dziecka,
 • pieniędzy na zakup pożywienia dla zwierząt ze schronisk-imprezy dla młodszych dzieci np. ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA, MIKOŁAJA , Zabawy Karnawałowej
 • pomoc w organizacji zajęć dla młodszych dzieci w ramach świetlicy terapeutycznej i popołudniowego przedszkola
 
   Jednym z działań zaproponowanych przez młodzież były akcje charytatywne dotyczące zbiórek, w tym zakresie mieliśmy już wcześniej doświadczenia, bowiem co roku zbierana była w świetlicy szkolnej odzież, książki lub zabawki dla dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Szczególnie dużą aktywność przejawiali uczniowie podczas realizowanych, w roku szkolnym 2005/06 dwóch projektów edukacyjnych ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA i MIKOŁAJA. Podczas spotkań zorganizowanych przez dyrektora i pedagogów, poprzedzających wspomniane działania uczniowie opracowali plakaty informacyjne, podawali swoje propozycje zabaw i gier, które nawiązywały do tematu działań, wspólnie przemyśleliśmy stronę organizacyjną. Ciekawym pomysłem okazał się konkurs plastyczny na Ziemniaka -dziwaka - zaskoczyła nas liczba zgromadzonych prac oraz pomysłowość najmłodszych. Interesująca forma, ciekawe pomoce dydaktyczne podczas zabaw, zapowiedź dyplomów dla najlepszych oraz miła pełna zrozumienia postawa wolontariuszy dodatkowo zachęcały dzieci do podejmowania różnych form aktywności podczas projektu.
   Wdzięczność dla wolontariuszy - uczniów naszego gimnazjum za przeprowadzone działania wyrażana została przez maluchy w różnej formie, ale największym zaskoczeniem były krótkie opowiadania napisane kolejnego dnia w szkole, w których niejednokrotnie pojawiała się deklaracja udziału w kolejnych imprezach. Wszystkim wolontariuszom biorącym udział w realizacji projektów złożyłam podziękowania na uroczystym apelu, po którym zostali zaproszeni na poczęstunek. Swoje opinie na temat wrażeń po działaniach, wyrazili podczas rozmów i w krótkiej ankiecie.
   Cieszy fakt, iż w roku szk. 2006/07 odbyła się 2 edycja ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA, do której jeszcze aktywniej włączyli się wolontariusze- uczniowie gimnazjum. Podczas zrealizowanego projektu wolontariusze zorganizowali znacznie więcej konkurencji sportowych i plastycznych, pomagali najmłodszym w wykonaniu różnych zadań - slalomie z ziemniakiem, żonglerce ziemniakami, rzucie do tarczy, kręglach, wyciągnięciu ziemniaka z czarodziejskiego pudełka, konkursie plastycznym i muzycznym. Miłym akcentem było wykonanie przez wolontariuszy albumu, w którym zamieszczony został scenariusz, zdjęcia, prace dziecięce oraz wyniki ankiety oraz artykuł napisany do gazetki gminnej.
   W roku szkolnym 2005/06 w ramach wolontariatu z inicjatywy p.J.Pary zrealizowali projekt  "Czwartki czytelnicze" skierowany do uczniów klas "0", Ia, Ib oraz przedszkola. Celem projektu było propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem a także kształcenie empatii wśród starszej młodzieży. Udało nam się zachęcić młodzież gimnazjalną do uczestnictwa w akcji - wolontariusze z koła bibliotecznego, po uprzednim przygotowaniu, raz w miesiącu wraz z realizatorem projektu udawali się do Przedszkola Samorządowego lub czytali dzieciom książki w bibliotece, w specjalnie przygotowanym w tym celu "kąciku czytelniczym". Dziewczęta z dużym zaangażowaniem podchodziły do małych słuchaczy. Starały się czytać głośno, wyraźnie i nadawać bajkom właściwą interpretację. W przedszkolu zajęcia trwały ok. 30 minut, były prowadzone jednocześnie dla dwóch grup wiekowych. Głośne czytanie wpłynęło na wyobraźnię twórczą dzieci, czego efektem były prace plastyczne wykonywane na zajęciach. Poznały literaturę dziecięcą, nauczyły się słuchać ze zrozumieniem, ciekawie spędziły czas i zostały zachęcone do czytania.Cieszy fakt, iż coraz większa grupa gimnazjalistów włącza się w działania, czuje potrzebę zrobienia czegoś bezinteresownie, potrzebę podzielenia się tym, co w nich dobre i szlachetne. Zaproponowaną formą dokumentowania działań szkolnego wolontariatu jest KSIĘGA WOLONTARIATU oraz wystawa w formie zdjęć wykonana przez uczniów, zaangażowanych w działalność na rzecz innych.
   Mam nadzieję, że młodym adeptom wolontariatu nie zabraknie zapału i energii, a swoje pomysły zrealizują osiągając w zamian najpiękniejszą gratyfikację - zadowolenie i wdzięczność podopiecznych.Ogromną mobilizacją do działań byłoby wsparcie w postaci PATRONATU HONOROWEGO NAD WOLONTARIATEM działań naszych uczniów przez Pana Wójta Gminy Kobierzyce, o co serdecznie prosiłam w imieniu wolontariuszy. Idea wolontariatu pojawiła się w działaniach szkoły jako jeden z elementów opracowanego programu własnego ''Od poznania siebie do projektowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej'', który wspomaga realizację szkolnego programu wychowawczego. Szczególnie istotnym w opisanych działaniach z punktu wychowawczego wydaje się fakt rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, budowania właściwych relacji z młodszymi dziećmi poprzez indywidualne kontakty oraz stwarzanie okazji do wspólnie podejmowanej wielokierunkowej aktywności.

   EFEKTY DZIAŁAŃ:

 • propagowanie w środowisku działań wolontariatu, niesienia bezinteresownej pomocy innym
 • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby małych dzieci poprzez wyzwalanie różnych form aktywności
 • budowanie poczucia troski i odpowiedzialności za działania podejmowane z własnej inicjatywy
 • promowanie działań wolontariuszy poprzez informację o podejmowanych działaniach
 • nawiązanie przez szkołę nowej formy współpracy z przedszkolem i świetlicą terapeutyczną
 
 foto_1
Jedna z konkurencji -  Czarodziejskie pudełko 
 
 foto_2
Najmłodsi otrzymali podczas apelu dyplomy związane podczas realizowanego projektu '' Pieczonego Ziemniaka'' z  udziałem w projekcie ''Pieczonego Ziemniaka'' - wolontariusze pomagali we wręczaniu nagród.

   Poniżej przedstawiam arkusz pracy zaproponowany uczniom podczas zajęć'' Bank pomysłów związanych z wolontariatem'' oraz sposoby nagradzania wolontariuszy
 
 rys
 
SPOSOBY NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY
            
   Problem nagradzania wolontariuszy jest przedmiotem ciągłych rozważań i dyskusji. Nie ma jednoznacznej recepty - wszyscy zgadzają się natomiast, co do ważności tego zagadnienia. Poniższe pomysły zostały zebrane z różnych materiałów i ich kolejność jest absolutnie przypadkowa. Punkt 17 jest początkiem Twoich pomysłów na wyrażenie uznania wolontariuszom za ich pracę. Najważniejsze jest, aby to uznanie nie było tylko okazjonalne, ale przejawiało się w naszych codziennych kontaktach.
 1. Zainteresuj się jakimi działaniami chcieliby się zająć wolontariusze.
 2. Umieść w widocznym miejscu informację o działaniach wolontariuszy.
 3.  Wyeksponuj w ważnym miejscu listę honorowych wolontariuszy.
 4. Postaraj się wspierać wszelkie inicjatywy wolontariuszy.
 5. Pomyśl o nagradzaniu działań wolontariuszy
 6. Zaplanuj coroczną imprezę okolicznościową oraz pomyśl o rozrywkach dla wolontariuszy.
 7. Miej na uwadze indywidualne potrzeby i problemy wolontariusza.
 8. Powierz mu odpowiedzialność za konkretne zadania.
 9. Nieustannie zapewniaj im wyzwania i zadania do realizacji.
 10. Zapewnij pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach.
 11. Pomóż nabrać pewności siebie.
 12. Dokładnie wyjaśnij szczegóły związane z realizacją zadania.
 13. Zorganizuj spotkanie poświęcone omówieniu wrażeń i doświadczeń zdobytych w czasie realizacji zadania.
 14. Powierzaj mu coraz to nowe odpowiedzialne zadania.
 15. Pozwól wolontariuszowi na uczestnictwo w planowaniu harmonogramu jego pracy.
 16. Szanuj Jego ograniczenia i preferencje.
 Opracowała dyr. B. Ćwiek           
 
Zmieniony ( 19.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.