Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Oferta edukacyjna szkoły arrow Wizja i misja szkoły Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Wizja i misja szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
06.01.2007.


linia_kredka

 

 

 WIZJA SZKOŁY

   Jesteśmy szkołą, która stara się łączyć tradycję i nowoczesność, propagującą uniwersalny system wartości. Zaspokajamy różnorodne potrzeby uczniów: bezpieczeństwa, poznania, samorealizacji, uznania i przyjaźni. Staramy się inspirować a nie narzucać gotowych rozwiązań. Proponujemy nowoczesne metody nauczania, opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry, dostęp do najnowszych zdobyczy techniki. Naszym atutem są również ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
 Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Rozwijamy ich zainteresowania, zdolności i talenty. Chronimy wychowanków przed działalnością grup nieformalnych. Prowadzimy systematycznie profilaktykę uzależnień. Kształcimy u uczniów samodzielność i asertywność. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.
  Motywujemy do dalszej edukacji. Pomagamy uczniom zrozumieć świat, ludzi i siebie. Przygotowujemy do pełnienia różnorodnych ról społecznych i życia w zjednoczonej Europie. Nasze działania zyskują akceptację i wsparcie rodziców.
  Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Są dobrymi, mądrymi i szczęśliwymi ludźmi. Jesteśmy z nich bardzo dumni

 

linia_kredka

 

 

 


MISJA SZKOŁY

   Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich jest placówką silnie związaną ze środowiskiem lokalnym. Naszym celem jest kształcenie i wychowanie następnych pokoleń w warunkach współczesnego świata. Opieramy się na uniwersalnych wartościach wpisanych w kulturę polską i europejską. Istniejemy dla naszych uczniów, ich rodzin i mieszkańców Gminy Kobierzyce. Swoją działalnością, poprzez nauczanie i wszechstronny rozwój, chcemy wpływać na losy kraju i Europy.
    W naszych działaniach uczestniczy zarówno społeczność szkolna jak i lokalna. Nawiązujemy współpracę z różnorodnymi instytucjami wspomagającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze. Badamy oczekiwania naszych współudziałowców i staramy się im sprostać.
  Zapewniamy wszechstronny rozwój, zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. Oferujemy wysoki poziom nauczania w życzliwej, partnerskiej atmosferze. Jesteśmy młodą, otwartą na innowacje kadrą. Angażujemy naszych uczniów w proces nauczania poprzez stosowanie aktywnych metod, które rozwijają ich postawę twórczą, kreatywność, uczą brania odpowiedzialności za siebie i innych.
  Proces edukacyjny uczniów odbywa się w nowoczesnej placówce, posiadającej szerokie zaplecze dydaktyczne. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Kładziemy nacisk na przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  Zmierzamy do ukształtowania przyjętego przez nas modelu absolwenta, integracji ze środowiskiem lokalnym i stworzenia szkoły, w której każdy chce się rozwijać.

 

linia_kredka

Zmieniony ( 06.01.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2019 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.