Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Innowacje pedagogiczne arrow Matematyka na ekranie komputera Header Pic
Header Pic
Start
Klasy
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Dolnośląska e-Szkoła
Kalendarz 2017/2018
Plan lekcji 2017/2018
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Matematyka na ekranie komputera PDF Drukuj Email
Wpisał: W. Kamińska   
25.10.2016.
matma

Innowacja pedagogiczna
"Matematyki na ekranie komputera"
>>> więcej <<<

matma

„MATEMATYKA NA EKRANIE KOMPUTERA”


PROJEKT  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

PROGRAMOWO – METODYCZNEJ

Z  ZAKRESU  MATEMATYKI  I  INFORMATYKI

W  GIMNAZJUM  IM. UNICEF

W  BIELANACH  WROCŁAWSKICH


Innowacja programowo – metodyczna adresowana do uczniów klas pierwszych Gimnazjum
im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich

Autor innowacji pedagogicznej: mgr Wioletta Kamińska – nauczyciel matematyki

Zakres innowacji pedagogicznej: Głównym założeniem innowacji będzie rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przedmiotami ścisłymi, rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych, rozwijanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy, poprzez rozwiązywanie problemów, rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, badawczych i społecznych uczniów oraz kształtowanie wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Ważnym elementem innowacji pedagogicznej jest korelacja przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka i informatyka.  Zakres realizowanego materiału zostanie poszerzony o treści wykraczające poza podstawę programową kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym. Program nauczania oparty będzie na wcześniej już wprowadzonym programie własnym do nauki matematyki na III etapie edukacyjnym „Matematyka dla wszystkich i dla każdego”, autorstwa mgr Wioletty Kamińskiej. 

Cel innowacji pedagogicznej:Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w klasie ogólnej dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych i informatycznych jest wynikiem potrzeb współczesnej szkoły i środowiska lokalnego. Ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie podniesienie poziomu nauczania. Uczeń będzie mógł wykorzystać komputer jako narzędzie pomocnicze do rozwiązywania ciekawych zagadnień z matematyki. Program ten pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności, które uczniowie będą mogli wykorzystać i rozwijać w dalszym etapie kształcenia, w klasach matematyczno – informatycznych. Pozwoli on również na lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz do udziału w konkursach matematycznych. 

Cele ogólne:

Ø  wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego;

Ø  rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów;

Ø  zwiększenie efektów nauczania;

Ø  podniesienie wyników nauczania z matematyki;

 

Ø  promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

Ø  popularyzowanie matematyki wśród uczniów;

Ø  rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadnień z matematyki i innych dziedzin życia za pomocą komputera;

Ø  kształtowanie umiejętności dostrzegania korelacji między różnymi przedmiotami;

Ø  rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów;

Ø  motywowanie do samodzielnego dochodzenia do wiedzy;

Ø  rozwijanie kompetencji informatycznych;

Ø  kształtowanie umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł;

Ø  doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań różnymi metodami;

Ø  uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym z matematyki;

Ø  kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki;

Ø  doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów;

Ø  przygotowanie do dalszej nauki w klasach o profilu ścisłym i technicznym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Spodziewane efekty : Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia, uatrakcyjnienie zajęć realizowanych na lekcjach, zachęcanie uczniów do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, które podniosą poziom poosiadanych kompetencji kluczowych. Pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zmotywuje uczniów do większego udziału w różnych konkursach matematycznych oraz poprawi osiągnięcia z nimi związane. Mierzalnym efektem wprowadzonej innowacji będą praktyczne umiejętności uczniów polegające na rozwiązywaniu zagadnień matematycznych z wykorzystaniem komputera. Innowacja przyczyni się do sprawniejszego wykorzystania posiadanych wiadomości i umiejętności matematycznych. Dodatkowym przewidywanym efektem jest wzrost wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej, wzrost wyników z egzaminu gimnazjalnego OKE oraz poprawę Edukacyjnej Wartości Dodanej. 

Umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć:

Ø  rozwiązywanie zadań rachunkowych i konstrukcyjnych o podwyższonym stopniu trudności dotyczących treści zawartych w Podstawie Programowej;

Ø  dowodzenie niektórych własności i twierdzeń;

Ø  nabycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętności dobierania i wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania do przetwarzania informacji;

Ø  nabycie umiejętności wykorzystywania oprogramowania użytkowego i edukacyjnego do nauki własnej;

Ø  utrwalenie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz z zakresu technologii informatycznej;

Ø  stosowanie poznanych pojęć , twierdzeń i działań matematycznych w praktycznej działalności człowieka;

Ø  projektowanie i organizowanie pracy własnej oraz pracy w grupie czy zespole.


POPOŁUDNIOWE WARSZTATY MATEMATYCZNE

 

            W ramach wprowadzonej w klasach pierwszych innowacji pedagogicznej „Matematyka na ekranie komputera” 20 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 odbyły się warsztaty i pokazy matematyczne, zorganizowane przez uczniów oraz nauczycieli matematyki. Na imprezę tę zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas I, ich rodzice oraz dyrekcja szkoły.

            W programie spotkania było wiele atrakcji. Na początku uczennice: Hanna Gos i Anna Kocharyan przedstawiły ciekawostki o naszej szkole w postaci prezentacji multimedialnej „Moje gimnazjum w liczbach i procentach”. Następnie uczniowie klas I przeprowadzili ankietę wśród gości. Ankieta pt. „Moje ulubione…” zawierała 10 pytań. Zadaniem uczniów klas I, którzy objęci są innowacją pedagogiczną, było podliczenie wyników ankiety, zamiana liczb na procenty oraz opracowanie wyników ankiety w postaci wykresów kołowych i diagramów słupkowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. W tym czasie, kiedy wybrana grupa uczniów opracowywała wyniki ankiet, Pani Agnieszka Warchoł, rozpoczęła quiz – zabawę – grę matematyczna na platformie edukacyjnej KAHOOT. Uczniowie oraz przybyli rodzice chętnie uczestniczyli w rozwiązywaniu zadań na komputerach.

Po podliczeniu wyników ankiet i zrobieniu szybkiej prezentacji w programie PowerPoint uczniowie przedstawili ją zebranym gościom.

Dodatkową atrakcją na warsztatach popołudniowych z matematyki był stoliczek z ciasteczkami. Uczniowie losowali numerek ciasteczka, pod którym było umieszczone specjalne zadanie. Po poprawnym rozwiązaniu zadania, można było otrzymać smaczną babeczkę do zjedzenia. Wszystkie babeczki zostały upieczone przez uczennice klas I.  

Do pokazów matematycznych włączyła się również Pani Danuta Zaradna, która z uczniami klas II prowadziła warsztaty z układania brył przestrzennych oraz sztukę układania papieru ORIGAMI.

 

Całość imprezy prowadziły uczennice z klas III: Oliwia Pluta z klasy III b oraz Aleksandra Ziaja
z klasy III c. Nad wszystkim czuwała Pani Wioletta Kamińska – główny organizator imprezy. 


Zmieniony ( 15.10.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.