Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

(nie)zapomniana sztuka epistolografii - konkurs PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
11.09.2016.
1

GIM
  (nie)zapomniana sztuka epistolografii
zapraszamy do udziału w konkursie
 
wrzesień 2016
>>> więcej <<<

plakat1.    Organizatorzy konkursu: mgr Aleksandra Butra Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich

2.    Cele konkursu:
•    rozwijanie literackich uzdolnień uczniów;
•    poszerzenie ich wiedzy na temat literatury epistolograficznej, zwłaszcza jej cech gatunkowych;
•    kształtowanie krytycznego odbioru popularnych utworów,
•    doskonalenie warsztatu pisarskiego młodych autorów;
•    doskonalenie umiejętności kreowania świata przedstawionego,
•    doskonalenie umiejętności pisania listu.

3.    Zasady uczestnictwa w konkursie:

a)    konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich;
b)    nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane (także w Internecie) lub nagradzane w innych konkursach;
c)    prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę;
d)    zadanie konkursowe polega na napisaniu listu do wybranego bohatera literackiego (nie musi być to postać z lektury szkolnej);
e)    list powinien być w odpowiednio zaadresowanej kopercie (adresat = bohater literacki);
f)    prace konkursowe należy oddać do p. Aleksandry Butry do 7.10.2016 r.

4.    Kryteria oceny prac konkursowych:

I.    Treść:
•    Spójność świata przedstawionego – konsekwencja w jego budowaniu, wprowadzenie obowiązujących zasad, powiązanie poszczególnych elementów.
•    Oryginalność pomysłu (np. postacie, przestrzeń, problematyka, tematyka).
•    Twórcze przetworzenie typowych motywów literatury epistolograficznej.
•    Konstrukcja postaci, realistyczna motywacja psychologiczna, oryginalność koncepcji.
•    Ciekawa narracja listu.

II.    Kompozycja:
•    Funkcjonalność.
•    Spójność.
•    Logiczność.
•    FORMA LISTU!

III.    Język i styl:
•    Poprawność językowa.
•    Bogactwo językowe (leksykalne, składniowe, frazeologiczne).
•    Indywidualizacja języka.
•    Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

IV.    Szczególne walory pracy:
•    Sposób prowadzenia narracji.
•    Prezentacja bohaterów.
•    Konstrukcja świata przedstawionego.
•    Oryginalność.

V.    Wymagania formalne:
•    praca w formie wydruku lub pisana odręcznie,
•    do 3 stron A4,
•    praca to oddana i zaadresowana koperta, w której znajduje się list,
•    osobno do koperty należy włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą
ŻYCZĘ POWODZENIA!
Zmieniony ( 12.09.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.