Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Lokalny program wspierania edukacji - 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
05.07.2016.
UGK

Lokalny program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce
na rok szkolny 2016/2017
>>> więcej <<<ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:
W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE
na rok szkolny 2016/2017


  Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.
Warunki uczestnictwa
  Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na stałe w Gminie Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy posiadają bardzo dobre wyniki w nauce, udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne.


Opis programu

STYPENDIUM NAUKOWE

  1. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali w danym w roku szkolnym na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8.
  2. Stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata lub I miejsce finalisty lub II, a także III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym. Wykaz konkursów w Zarządzeniu nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 r.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

  Stypendium artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali indywidualnie I, II, lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu ogólnopolskim za dany rok szkolny, a także na świadectwie szkolnym otrzymali średnią ocen co najmniej 4,5.
Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą:
  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  2. dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel, opiekun naukowy lub artystyczny.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, dołączając do niego:
  1. uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny, w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe za bardzo dobre  wyniki w nauce,
  2. uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny oraz uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych za dany rok szkolny,
  3. uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny oraz uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne za dany rok szkolny.

Uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno:
a.    stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce lub
b.    stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub
c.    artystyczne.

Termin składania wniosków:  do 31 sierpnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 40 i 41. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197, (71) 36-98-196


 word_ikonka


Zmieniony ( 10.07.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.