Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Tytuł Innowacyjna szkoła w Ogólnopolskim Konkursie PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
08.05.2016.
cert_gim_innowacyjna_szkola_m

Tytuł "Innowacyjna szkoła"
w Ogólnopolskim Konkursie
kwiecień 2016
>>> więcej <<<OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT  „Innowacyjnej szkoły”
Wykazaliśmy praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu naszego Gimnazjum.   Informujemy, że w bieżącym roku nasza Szkoła wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu „Innowacyjna szkoła” (koordynatorzy szkolnego konkursu: Joanna Szymani, Barbara Idziak) realizując:
Zadanie 1.
Spotkania ze specjalistami ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych.  podczas warsztatów: „Program przeciwdziałania zagrożeniom związanym z korzystania z Internetu przez młodzież – CZARODZIEJSKIE OKNO”. Przeprowadzono zadania objęte szkolnym programem profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa w Internecie: tematy o uzależnieniu od wirtualnego świata i „cyberprzemocy” .
Zadanie 2.
 Przez zastosowanie możliwości platformy Fronter: WebFronter utworzyliśmy gimnazjalny BLOG – od lutego 2016 r., gdzie relacjonowaliśmy ciekawe wydarzenia szkolne: http://webfronter.eszkola.dolnyslask.pl/dolnyslask/Blog/
Zadanie 3.
Cykl lekcji, na których wykorzystywaliśmy tablicę  interaktywną oraz multimedialne metody aktywizujące uczniów. Na platformie fronter tworzyliśmy materiały edukacyjne oraz zadania wykonywane przez uczniów. Uczniowie w czasie lekcji i zająć pozalekcyjnych realizowali projekty i wycieczki edukacyjne, wykonując prezentacje  i stosując gry dydaktyczne. Uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, zajęciach laboratoryjnych, działaniach artystycznych, przedstawieniach teatralnych, a także zajęciach na wyższych uczelniach, przez co poszerzali swoje zainteresowania i rozwijali uzdolnienia.
Zadanie 4.
Nauczyciel informatyki p. Krzysztof Stobnicki udostępnił filmy o pracy szkoły i z zadań wykonywanych przez uczniów na SERWISIE YOUTUBE/ MIEJSCE SPOTKAŃ, - kanał, 20 filmów, które prezentowane są również na szkolnej stronie internetowej, blogu i podczas uroczystości szkolnych.
Zadanie 5.
Praca nauczycieli i uczniów zakresie zastosowania komputera w szkole wykazała gotowość realizacji programu „Cyfrowa szkoła”. Stosujemy platformy edukacyjne (Librus - dziennik elektroniczny), multimedialne programy i środki dydaktyczne (np.:uczę.pl) oraz e - podręczniki (od bieżącego roku). Uczniowie utworzyli klasy na platformie wsip.net.pl, w których rozwiązują ćwiczenia, testy sprawdzające. Nauczyciele uczestniczą w e - szkoleniach, doskonaląc swój warsztat pracy.
Zadanie 6.
Gimnazjum w Bielanach Wr. posiada gazetkę „Węzeł”, która jest wydawana cyklicznie co dwa miesiące w wersji papierowej. Numery gazetki są również dostępne w wersji multimedialnej na stronie szkoły, w zakładce koła. Inspiracją do sprawozdań są nie tylko szkolne wydarzenia, ale m.in ciekawe wycieczki do Radia i Gazety. Zajęcia oprócz rozwijania uzdolnień literackich i redakcyjnych, kształtują umiejętności komunikowania się oraz zachęcają uczniów do twórczej aktywności.
Zadanie 7.
Każda klasa na bieżąco prowadzi klasową stronę internetową – zakładka szkolnej strony. Wszystkie uroczystości i imprezy naukowe, przedstawiane są dzięki wykorzystaniu technologii, np.: szkolny festiwal nauk przyrodniczych, projekty z j. angielskiego, warsztaty dziennikarskie (w tym internetowe miesięczniki), lekcje na e-podręcznikach i grach dydaktycznych. Podczas obchodzonego w tym roku „Dnia otwartego” 10.03.2016, wszystkie zespoły przedmiotowe pracowały metodami wykorzystującymi TIK relację pokazano na szkolnej stronie internetowej – artykuł „Dzień otwarty w gimnazjum” oraz główny: Dlaczego warto uczyć się w naszym gimnazjum? marzec 2016.
Zadanie 8.
Teatrzyk „mały TIK”. W prezentowanych wystąpieniach teatralnych pokazujemy jak zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wzbogaca program artystyczny i zwiększa efektywność treści przedmiotowych.
Zadanie 9.
„Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”. W zadaniu 9 przedstawiono realizowane przez wychowawców i szkolnego pedagoga zajęcia z bezpieczeństwa w Internecie, wpływu wirtualnego świata na rozwój i relacje społeczne młodego pokolenia. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem włączyli się w realizację tego zadania, stworzyli prace plastyczne ilustrujące bezpieczną szkołę.
Zadanie 10.
W realizacji zadań wykazaliśmy, że gry dydaktyczne służą lepszemu zapamiętaniu i opanowaniu opracowanego materiału, zmuszają do koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach, a także zachęcają do pełniejszego opanowania  treści. Korzystano z gier na płytach CD, będących kompatybilną częścią podręcznika. W pracowni chemicznej i matematycznej wykorzystywaliśmy: chemiczne domino, sudoku. Na lekcjach j. polskiego uczniowie pracowali na platformie: Kahoot.it – rywalizowali w krótkich, tematycznych konkursach wiedzy.

1.
1.jpg
2.
121.jpg
3.
122.jpg
4.
123.jpg
5.
124.jpg
6.
125.jpg
7.
126.JPG
8.
20141202_135158.jpg
9.
20141202_143543.jpg
10.
20141202_143619.jpg
11.
20141202_145017.jpg
12.
221.jpg
13.
222.jpg
14.
223.jpg
15.
224.jpg
16.
225.jpg
17.
226.jpg
18.
227.jpg


Dziękując za współpracę w wykonywaniu zadań konkursowych nauczycielom:
 p. K. Stobnickiemu, p. P. Rawickiemu, p. A. Butrze oraz p. M. Polańskiej (pedagog)

Joanna Szymani, Barbara Idziak

Zmieniony ( 09.05.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.