Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Rekrutacja - przedszkole na rok 2016-2017 PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
06.02.2016.
logo

Rekrutacja do przedszkoli, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny
2016/2017

>>> więcej <<<  INFORMACJA OGÓLNA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2016/2017


I. PRZEDSZKOLA

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
 2. Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci:
 • - 3-letnich (ur. w 2013 r.),
 • - 4-letnich (ur. w 2012 r.)
 • - 5-letnich ( ur. w 2011 r.)
 • zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce1

II. SZKOŁY PODSTAWOWE
 1. Dzieci  6-letnie  (ur. 2010 r.):
  • realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tylko w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
  • lub
  • realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 2. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

III.    ZASADY NABORU

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria Gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.0017.2016 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2016 roku.
 2. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 1 marca do 31 marca b.r.
 3. Rekrutację do nowotworzonego Przedszkola Samorządowego w Wysokiej (termin rozpoczęcia działalności 1 września 2016 r.) przeprowadzi Przedszkole Samorządowe w  Ślęzie.
 4. Rekrutację do oddziału przedszkolnego w nowotworzonej Szkole Podstawowej w Wysokiej (termin rozpoczęcia działalności 1 września 2016 r.) przeprowadzi Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich.
 5. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona kontynuacja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017)
 6. Rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru maksymalnie 3 placówek zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru).
 7. Kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 8. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  - zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  - dostarczono do przedszkola I–go wyboru wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami.
 9. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.


Uwaga:
 • w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

1 Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:
 Zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2016 r.,
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem
 Lp.
Opis druku
Odnośnik
 1  Terminy rekrutacji.  >>>plik<<<
 2  Kryteria postępowania.  >>>plik<<<
 3  Wniosek o przyjęcie do Przedszkola.  >>>plik<<<
 4  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 >>>plik<<<
 5  Oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  >>>plik<<<
 6  Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo.  >>>plik<<<
 7  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.  >>>plik<<<Anna Wilisowska
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
Urząd Gminy Kobierzyce

Zmieniony ( 07.02.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.