Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Na tropie Agathy Christie - regulamin konkursu PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
15.11.2015.
logo

GIM
Zapraszamy do udziału w konkursie
"Na tropie Agathy Christie"
Regulamin

>>> więcej <<<


logo


1. Organizatorzy konkursu: mgr Aleksandra Butra Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich we współpracy z mgr Agnieszką Warchoł i mgr Elżbietą Izdebską.

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie literackich i plastycznych uzdolnień uczniów;
 • poszerzenie ich wiedzy na temat literatury detektywistycznej, zwłaszcza jej cech gatunkowych;
 • kształtowanie krytycznego odbioru popularnych utworów, zwłaszcza bestsellerów należących do gatunku kryminału;
 • doskonalenie warsztatu pisarskiego młodych autorów;
 • doskonalenie umiejętności kreowania świata przedstawionego.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich;
 • nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane (także w Internecie) lub nagradzane w innych konkursach;
 • prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących etapach:
 • punkty zdobyte w każdym etapie są sumowane;
 • zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2015 u nauczycieli organizujących konkurs;
 • prace konkursowe są kodowane – podczas testu uczeń wymyśla swój kod: słowo + dwie cyfry – w taki sposób podpisuje się na teście. Następnie tak samo koduje kopertę, do której wkłada karteczkę ze swoimi danymi: imię, nazwisko, klasa. Koperta zostaje zaklejona i oddana organizatorom;
 • kopertę oraz karteczkę z miejscem na dane uczeń otrzyma podczas pierwszego etapu konkursu;
 • każdą pracę konkursową uczeń podpisuje tym samym kodem;
 • przykład kodu: detektyw13
4. Kryteria oceny prac konkursowych:

A. OPOWIADANIE DETEKTYWISTYCZNE

I. Treść:

 • Spójność świata przedstawionego – konsekwencja w jego budowaniu, wprowadzenie obowiązujących zasad, powiązanie poszczególnych elementów.
 • Oryginalność pomysłu (np. postacie, przestrzeń, problematyka, tok wydarzeń, zakończenie, typ bohatera-detektywa).
 • Twórcze przetworzenie typowych motywów literatury detektywistycznej.
 • Konstrukcja postaci, realistyczna motywacja psychologiczna, oryginalność koncepcji.
 • Ciekawa akcja (bieg wydarzeń powiązanych ze sobą, zmierzających do pewnego finału; czytelne związki przyczynowo – skutkowe, dynamiczne opisy sytuacji).
 • Czytelna wymowa utworu, przesłanie.
 • Trafność tytułu.
II. Kompozycja:
 • Funkcjonalność.
 • Spójność.
 • Logiczność.
III. Język i styl:
 • Poprawność językowa.
 • Bogactwo językowe (leksykalne, składniowe, frazeologiczne).
 • Indywidualizacja języka bohaterów.
 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
IV. Szczególne walory pracy:
 • Sposób prowadzenia narracji.
 • Prezentacja bohaterów.
 • Konstrukcja świata przedstawionego.
 • Oryginalność opowiadania.
V. Wymagania formalne:
 • praca w formacie wydruku,
 • czcionka: Times New Roman
 • rozmiar czcionki: 12
 • interlinia: 1,5
 • praca wyjustowana
 • do 5 stron A4
B. Praca plastyczna – okładka do wybranej powieści A. Christie
 • technika dowolna,
 • format: A4 / A3,
 • tytuł pracy ma stanowić oryginalny tytuł książki A. Christie, która była inspiracją do stworzenia projektu okładki,
 • przy ocenianiu brane pod uwagę będą:
- oryginalność,
- adekwatność do treści i tytułu książki,
- estetyka pracy,
- wybór techniki,
- samodzielność wykonania pracy.
ŻYCZYMY POWODZENIA!




Zmieniony ( 16.11.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.